Các mối quan hệ quốc tế của MGIMO

Sự phát triển song phương và đa phương của các mối quan hệ quốc tế, các dự án giáo dục và khoa học là nền móng cho chính sách đối ngoại của MGIMO. Cho đến nay, MGIMO đã ký kết hơn 160 hiệp định về các hình thức hợp tác khác nhau với các đối tác nước ngoài: các trường đại học, học viện ngoại giao, trường phổ thông, các trung tâm khoa học và nghiên cứu tại 57 nước. Trường hướng đến sự phát triển của chương trình giáo dục song phương (trước hết là đào tạo cử nhân và thạc sĩ), điều quan trọng nhất trong việc hội nhập vào tiến trình Bologna, hệ thống chứng nhận và công nhận giáo dục đào tạo châu Âu.

Các đối tác của trường là các trung tâm giáo dục và nghiên cứu: Trường kinh tế và chính trị London, Trường đại học Surrey, Học viện khoa học chính trị Paris, Trường cao đẳng thương mại và Trường kinh doanh châu Âu, Đại học Robert Schuman, Đại học Sorbonne, các trường đại học New York, Berkeley, Stanford and Brown (Mỹ), Đại học Tự Do Berlin, Đại học quốc gia Humboldt, Đại học Tübingen,  Erfurt,  Dresden (Đức), Đại học Upspsala (Thụy Điển), Đại học Bergen (Na-uy), Đại học Rome,  Genoa, Trieste, Madrid, Rotterdam, Brussels, Tokyo, Shitsuoki, Bắc Kinh, Thượng Hải, Tehran, Damascus, Seoul, Tel Aviv, Pretoria, Istanbul, Cairo, Mexico City và các thành phố khác trên thế giới.

MGIMO là một thành viên của các tổ chức quốc tế uy tín:

- Hiệp hội nghiên cứu chính trị châu Âu (ECPR);

- Hiệp hội các trường chuyên nghiệp quốc tế (APSIA);

- Hiệp hội nghiên cứu quốc tế (ISA);

- Hiệp hội các trường đại học châu Âu (ECU);

- Liên đoàn quốc tế nghiên cứu Mỹ Latin và Carribean (FIEALC);

- Hội phát triển và hỗ trợ giáo dục (CASE).

Tại MGIMO, theo quyết định đặc biệt của liên minh châu Âu, trung tâm lưu trữ của Ủy hội châu Âu đã được thành lập và hoạt động tốt với mục tiêu cung cấp tài liệu của Ủy hội cho các cơ quan khoa học và giáo dục Nga.

Các chương trình trao đổi giáo dục quốc tế với các đối tác nước ngoài là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển các mối quan hệ quốc tế của MGIMO. MGIMO sở hữu các hiệp định về trao đổi giáo dục với các trường đại học Humboldt, Tübingen, Erfurt, Đại học Tự Do Berlin, Đại học Madrid “Complustence”, Hội nghiên cứu quốc tế Mandrid, Đại học Trieste, Đại học Florence, Đại học Messina (Ý), Đại học Bergen (Na Uy), Đại học ngoại giao và ngoại thương (Trung Quốc), Đại học quốc gia Shinwa (Đài Loan), Học viện ngoại giao Jordan, Đại học kỹ thuật Monterrey (Mexico), Học viện Davidson (Mỹ), Đại học Tampere (Phần lan), Học viện chính trị Paris, Cao đẳng thương mại và Đại học Robert Schuman (Pháp), Đại học cơ đốc giáo quốc tế và Đại học Shizuoka (Nhật Bản), Đại học Warszawa và Đại học Gdansk (Ba Lan), Đại học Vilnius (Lithuania), Đại học Hankuk và Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc), Đại học Damascus (Syria), Đại học Pretoria (Nam Phi) và nhiểu trường đại học khác.

Chương trình trao đổi sinh viên tạo cơ hội thực hành các kỹ năng chuyên nghiệp trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính trị thế giới, ngoại giao, khoa học trính chị, kinh tế, pháp luật và ngoại ngữ. Thống kê về trao đổi sinh viên đã chứng minh cho quy mô của hoạt động này: trong 2 năm qua, hơn 500 sinh viên MGIMO đã tham gia vào chương trình trao đổi với các trường đại học đối tác tại hơn 30 quốc gia.