Переваги МДІМВ

МДІМВ-Університет МЗС Росії є найбільш відомим, авторитетним та престижним навчальнім закладом Росії в області міжнародних відносин та інших гуманітарних спеціальностей. МДІМВ є сучасним та гостинним місцем для навчання студентів зі всього світу, розташований в найбільшому політичному, економічному, інтелектуальному та культурному центрі Росії – в Москві.

На сьогодні в МДІМВ здійснено перехід до прийнятої в усьому світі багаторівневої системи освіти, яка включає чотирьохрічну підготовку бакалаврів з можливістю продовження навчання для отримання ступеня магістра.

В основі системи навчання в МДІМВ по всім спеціальностям та напрямкам лежить учбовий план, виконання якого є обов’язковою умовою отримання диплому про вищу освіту для всіх студентів. Такі учбові плани розроблені по кожному напрямку, спеціальності та спеціалізації, по яким проводиться навчання. Вони включають в себе підготовку з двох іноземних мов та циклів загальних гуманітарних та соціально-економічних, загально математичних та природничо-наукових, загально професійних дисциплін, складаючи основу університетської освіти нашого випускника, а також з циклу спеціальних дисциплін, під час вивчення яких здійснюється спеціалізована підготовка студентів.  

МДІМВ-Університет прагне до повної участі в Болонському процесі – програмі з створення загальноєвропейського освітнього простору. Це передбачає взаємне визнання дипломів МДІМВ та провідних європейських університетів, можливість активного обміну студентами та викладачами. Виставлення оцінок відбувається відповідно до умов ECTS, діє європейська система взаємного заліку академічних кредитів (ECTS). Передбачена видача випускникам додатка до диплому європейського зразка. Діє ряд подвійних магістерських програм з університетами-партнерами, в рамках яких студент по закінченню навчання отримує диплом МДІМВ та ВНЗ-партнера.

МДІМВ надає не тільки прекрасну освіту, але й також унікальну можливість здобути професійні контакти, які будуть розвиватися й після закінчення навчання. Академічна спілка МДІМВ являє собою сприятливе соціальне середовище для комунікації студентів, випускників та викладачів, які є дуже доступними та привітно ставляться до іноземних студентів. В такому оточенні сьогоднішні студенти можуть завести знайомство з майбутніми лідерами міжнародної політики, права, бізнесу чи громадянського суспільства. Університетська дружба часто заводиться на все життя та підтримується повз відстані, незважаючи на різницю в соціальному статусі чи обставини.

Окрім навчання, студенти МДІМВ проводять та беруть участь в різних концертах, вечірках, змаганнях та інших заходах. Різні студентські організації наповнюють календар студентського життя цікавими подіями. А враховуючи те, що МДІМВ знаходиться у Москві, в одному з найбільших міст світу, студенту відкриваються широкі можливості для відпочинку та культурного збагачення, а також доступ до всього різноманіття та енергетики сучасної Росії.