Предности МГИМО

МГИМО – Универзитет Министарства Спољних Послова Русије је најпознатија, најутицајнија и најпрестижнија образовна институција у Русији у области међународних односа и других друштвених дисциплина. МГИМО је модерно и гостопримљиво место за студенте из целог света, које се налази у највећем политичком, економском, интелектуалном и културном центру Русије – у главном граду Москви.

На данашњи дан МГИМО је завршио процес трансформације у институцију Болоњског процеса, која подразумева 4 године студија за добијање степени Бечелор са могућношћу наставка студија и стицања звања Мастер. Основа образовања на МГИМО по свим специјалностима је програм, чија реализација је предуслов за добијање дипломе високог образовања за све студенте. Такви планови обуке постоје за сваку област, специјалност и специјализацију. У то улази изучавање 2 страна језика и циклус хуманистичких и друштвено-економских, математичких и природних наука, током изучавања којих се врши специјализована обука за студенте. Поред овог обавезног плана и уз услов његовог остварења, студент има право да слуша факултативне курсеве и додатне стране језике.

МГИМО има циљ да у потпуности учествује у Болоњском процесу – тј. у програму стварања европског образовног система. Ово подразумева узајмно признавање диплома МГИМО и водећих европских универзитета, могућност размене студената и професора. Бодовање је у складу са ECTS,на МГИМО функционише Европски систем преноса и акумулације бодова (ECTS).  Дипломираним студентима је обезбеђено издавање Европског додатка уз диплому. Постоји велики број двоструких магистарских програма са партнерским универзитетима, у оквиру којих студент по завршетку студија добија диплому МГИМО и диплому универзитета-партнера.

МГИМО пружа не само одлично образовање, него и јединствену прилику успостављања професионалних односа, који ће се развијати и по завршетку студија. Академска заједница МГИМО пружа могућност комуникације међу студентима, дипломцима и професорима, који су врло отворени и имају добре односе према страним студентима. У таквом окружењу данашњи студенти имају могућност стицања познанства са будућим лидерима међународне политике, права, бизниса, грађанског друштва. Пријатељи из студентских дана често остају наши пријатељи током целог живота, занемарујући социалан статус или неке друге животне околности.

Поред студија, студенти МГИМО организују и учествују у многим концертима, журкама, такмичењима и другим догађајима. С обзиром на то, да се МГИМО налази у Москви, у једном од највећих градова света, студенти имају прилику да уживају у свету културе, да осете различитост и енергијумодерне Русије.