Zagraniczni studenci i znani absolwenci

Zagraniczni studenci i znani absolwenci

W Chwili obecnej w  MGIMO studiuje ponad 800 zagranicznych studentów, magistrów, stażystów i doktorantów z 64 krajów, w tym z Korei Południowej, Japonii, Chin, Turcji, Jordanii, Niemiec, Francji, USA, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, Izraela i wielu innych. Jest także wielu studentów z państ byłego Związku Radzieckiego, jest ich 300 osób.

Wśród absolwentów MGIMO są: prezydenci, premierzy, ministrowie spraw zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bułgarii, Kazachstanu, Mongolii, Słowacji i Ukrainy.

Klub Azerbejdżanskich Studentów został utworzony z inicjatywy studentów z Azejbejdżanu dzięki wsparciu rektoratu. Celem organizacji jest: informowanie studentów o ważnych wydarzeniach z życia klubu, nawiązywanie nowych znajomości, rozpowszechnianie informacji o kraju wśród rosyjskich studentów, rozwiązywanie problemów swoich członków. Wśród absolwentów – przezydent Azerbejdżanu Ilham Alijew. W Azerbejdżanie działa MGIMO Alumni.

Ormiański Klub powstał w listopadzie 2003 r. z inicjatywy ormianskich studentów, którzy chcieli reprezentować swój kraj i promować kulturę swojego narodu na uczelni. Dzisiaj Ormiański klub jest jedną z najszybciej rozwijających się organizacji studenckich w MGIMO, podtrzymującą kontaky z Ambasadą Republiki Armenii w Rosji. Klub stara się być platformą dla dialogu ormiańskich studentów w Moskwie. Wśród słynnych absolwentów - Minister Spraw Zagranicznych Armenii Edward Nalbandian, historyk Sergo Mikojan. W Armenii działa MGIMO Alumni.

Białoruski Klub został założony w kwietniu 2008 r. z inicjatywy Jerzego Płaszyńskiego, Olgi Woronowicz i Olega Szakiłowa. Stowarzyszenie było inicjatorem „Kinofestiwalu MGIMO”, poświęconemu pamięci ofiar II wojny światowej, zorganizowało wystawę prac fotografa Artura Klinova, zaprosiło zespół pieśni i tańca „Testamentum Terrae” i Denisa Suhovo. Wśród słynnych absolwentów - Minister Spraw Zagranicznych Siergiej Martynow, dyrektor High Technology Park Walerij Cepkalo.

Bułgarski Klub powstał w 2008 roku dzięki staraniom Walentyny Bozyczkowej. W weekendy klub spotyka się często, organizuje pikniki i uczestniczy w spotkaniach w Ambasadzie Bułgarii. Uczestnicy klubu są inteligentni, pracowici i odpowiedzialni. MGIMO dla Bułgarów jest „złotą żyłą” kadry kierowniczej. Absolwentami są: prezydent Peter Mladenov, premierzy Andrei Lukanov i Jean Videnov, Ministrowie Spraw Zagranicznych Luben Goceva, Bojko Dymitrow. W Bułgarii działa MGIMO Alumni.

Wietnamski Klub został założony przez Nguyen Chi Dyka w 2005 roku. W 2010 roku dzięki staraniom Anny Gabdievoi i Nguena Ven Linya klub został zreorganizowany. Klub organizuje Dni Wietnamskiej Kultury, Wietnamski Nowy Rok, przyjęcia, jarmarki, a także wystawy fotograficzne. Klub ma nadzieję, że dzięki swojej działalności studenci lepiej poznają Wietnam.

Jesienią 2009 greccy studenci postanowili utworzyć Grecki Klub. Głównym celem jest promocja dialogu międzykulturowego, reprezentacja Grecji w Rosji. Największym osiągnięciem klubu jest pozyskanie funduszy na pomnik Greckich Ofiar Represji w Magadanie. Klub bardzo aktywnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia Zagranicznych Studentów na przykład w: „Dniu Kuchni Międzynarodowej”, „ Pucharze Wspólnoty w Piłce Nożnej.”

Gruziński Klub został założony w 2004 r. przez Iraklego Mizurwiszliego. Członkowie klubu uczestniczyli w kilkudziesięcu różnego rodzaju uroczystościach (konferencjach, okragłych stołach, imprezach charytatywnych). Główną zasadą działania klubu jest aktualność. Członkowie klubu starają się zapoznać przyjaciół z historią, kulturą i tradycją Gruzji. Absolwentami są: Minister Spraw Zagranicznych Gruzji Grigol Waszadze i Dyrektor X5 Retail Group Jurij Kobaladze, dziennikarz Mallory Sturua.

Koreański Klub został założony w 1991 r. Klub zajmuje się sprawami związanymi z nauką i życiem studenckim studentów z Korei. Członkowie klubu starają się robić wszystko dla swoich rodaków i dla uniwersytetu. Często biorą udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Zagranicznych Studentów m.in.: „Dniu Kuchni Międzynarodowej”, „Koncercie Narodowości” i „Igrzyskach Olimpijskich wśród zagranicznych studentów”.

Chiński Klub został założony dzięki Liu Jing Henu w 2006 r. przy dużej pomocy chińskich studentów i Rosjan uczących się języka chińskiego. Członkowie klubu byli aktywnie zaangażowani w organizację „Igrzysk Olimpijskich wśród zagranicznych studentów”, poświęconym w 2008 r.  Letnim Igrzyskam Olimpijskim w Pekinie. W Chinach działa MGIMO Alumni.

Założony w 1999 r. Klub Studentów z Kazachstanu jest największym Narodowym Stowarzyszeniem MGIMO, łączy ponad 100 osób. Tradycją tego klubu jest organizowanie wiosną pikników, a w marcu wspólnie ze studentami z Kirgistanu, Tadżykistanu, Azerbejdżanu, Uzbekistanu i Tatarstanu imprezy – „Nowzur”. Klub słynie z bardzo dobrych kontaktów z organizacjami studenckimi z innych uniwersytetów, organizuje turnieje piłki nożnej, studenci grają w szachy i biorą udział w zapasach – „Wszystko to łączy studentów i robi nasze życie bogatszym” – twierdzą członkowie – klub jest jedną wielką rodziną. Wśród słynnych absolwentów: Minister Spraw Zagranicznych Kassymzhomart Tokayev, prezes Narodowego Banku Grigorij Marczenko, polityk Gani Kasimov.

Klub Kultury Narodów Rosji powstał w 2008 r. Jego członkami są studenci z Buriacji, Kałmykii, Tatarstanu, Osetii, Udmurtii i Czuwaszi. Klub regularnie bierze udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Zagranicznych Studentów MGIMO, takich jak „Dzień Kuchni Międzynarodowej”, „Koncercie Narodowości”, a także organizuje coroczny festiwal „Rosja Wielonarodowościowa”. Klub prowadzi działalność naukową i kulturalną.

Kirgiski Klub powstał w maju 2006 r. w celu zjednoczenia studentów z różnych państw. Klub co roku uczestniczy w organizacji „ Nowruz”, jak również bierze czynny udział w rozpowszechnianiu kirgiskiej kultury, tradycji i narodowych obyczajów. We wrześniu klub przyjmuje nowych członków, pomaga w zapewnieniu akademika, pomaga poznać miasto i uniwersytet. Klub współpracuje z organizacjami : Jash-Tolkun, Ar-Namys i fundacją „Przyjaźń.”

Łotewski Klub został założony na Szczycie Europejskich Klubów 7 listopada 2008 r. Klub jest stale zaangażowany w działalność Stowarzyszenia, jak również prowadzi własne spotkania, na przykład spotkanie w Dniu Niepodległości Łotwy. Członkowie klubu świetnie grają w koszykówkę i są członkami drużyny MGIMO. Absolwentami uczelni są: Igor Nazarov, członek rady nadzorczej spółki "Latvijas Gaze" i Krisjanis Peters, były Minister Łączności i Współprzewodniczący rosyjsko-łotewskiej Komisji Międzyrządowej.

Klub Przyjaciół Francji powstał wiosną 2008 r. Pierwszymi przewodniczącymi byli Michel Besson, Michel Forget i George Khaliullina. Klub dąży do zjednoczenia wszystkich obywateli Francji, którzy uczą się w MGIMO, a także współpracuje z francuskim liceum im. A. Dumasa w Moskwie. We Francji działa MGIMO Alumni.

20 lat po upadku Związku Radzieckiego niemieccy studenci postanowili stworzyć niemiecki klub, więc w 2007 r. było założone Towarzystwo Niemieckich Studentów, którego przewodniczący, Jurij Kofner, przyczynił się do szybkiego rozwoju Stowarzyszenia Zagranicznych Studentów. Członkami klubu sa nie tylko Niemcy, ale również osoby, które interesują się kulturą, językiem, historią i polityką dzisiejszych Niemiec. Ponadto najliczniejsza grupa zagranicznych absolwentów jest właśnie w Niemczech. Wśród naszych absolwentów są wybitni dyplomaci i biznesmeni, Michael Harms, Dyrektor Generalny Rosyjsko-Niemieckiej Izby Handlowej w Moskwie.

Polski Klub rozpoczął swoją działalność w 2008 r. W ciągu kilku lat klub zorganizował okragłe stoły, pokazy filmowe, spotkania ze znanymi Polakami. Przedstawiciele klubu brali czynny udział w konferencji „Smoleńsk- Grodno- Mińsk – Białystok”, uroczystościach poświęconych zbrodni katyńskiej. W polskim MSZ pracuje około 400 absolwentów MGIMO. Wśród nich : Piotr Sawicki (Stały Przedstawiciel Polski w Radzie Europy od 2005 r.), Roman Kowalski i Zenon Kuchciak. W Polsce działa MGIMO Alumni.

Serbski Klub został założony przez Drzyszyce Drzyric w 2008 r. Klub aktywnie uczestniczy w imprezach sportowych i kulturalnych i stara się dzielić miłością do Serbii. Członkowie klubu aktywnie współpracują z Ambasadą Serbii w Rosji.

Słowacki Klub rozpoczął swoją działalność na przełomie 2007 i 2008 r. Przyjaciele klubu często przyjeżdzają na Słowację, latem i zimą, a członkowie klubu organizują dla nich wycieczki. W życiu publicznym MGIMO, klub też stara się uczestniczyć. Jednym z najbardziej znanych absolwentów jest Minister Spraw Zagranicznych Słowacji Miroslava Lajcaka i Jan Kubis. Na Słowacji działa MGIMO Alumni.

Związek Afgańskich Studentów powstał w 2009 roku. Został założony przez studentów Sohraba Gairata i Farida Hogiani w celu rozpowszechniania tradycji i kultury swojego państwa. Klub często organizuje zebrania, koncerty, bierze aktywny udział w organizowanych okrągłych stołach a także w imprezach sportowych. Godnie reprezentuje swój kraj na zebraniach Stowarzyszenia Zagranicznych Studentów MGIMO.

Związek Izraelskich Studentów (Klub Żydowski), został założony 14 kwietnia 2008 roku przez Davida Pelega. Żydowski Klub został uznany za najbardziej aktywny klub w latach 2009 i 2010. Wśród gości honorowych, uczestniczących w spotkaniach znaleźli się; Ambasador Izraela w Rosji Rosji Anna Azari i Dorit Golender, Naczelny Rabin Rosji Berel Lazar, Prezes Instytutu Bliskiego Wschodu Rosji Jewgienij Satanowsi. Co roku klub organizuje spotkania o charakterze religijnym, tj.: Chanuka, Purim, Pesach i inne święta żydowskie, skupiające kilkudziesięciu studentów z ponad 11 krajów.

Mołdawski Klub aktywnie współpracuje z Ambasadą Republiki Mołdawii w Rosji. Klub był inicjatorem „Tygodnia Wspólnoty Niepodległych Państw”, a także przeprowadza Dni Mołdawskiej Kultury i debaty polityczne. Jednym z najbardziej znanych absolwentów jest wicepremier i minister spraw zagranicznych Mołdawii - Lanke.

Mongolski Klub ma bardzo długą historię. Pierwszymi zagranicznymi studentami MGIMO byli właśnie studenci z Mongolii i od 1946 r. nadal przyjeżdżają do Rosji. Klub stara się pomagać studentom z Mongolii, rozwijać współpracę między rosyjskimi i mongolskimi studentami. Aktywiści klubu często grają w koszykówkę i piłkę nożną na terenie MGIMO. Wśród najbardziej znanych absolwentów: premier Mongolii Sukhbaatara Batbolda, minister edukacji Yondona Otgonbayara i minister ds. energetyki D. Zorigt. W Mongolii działa MGIMO Alumni.

Tadżycki Klub bierze aktywny udział we wszystkich spotkaniach przeprowadzanych w MGIMO. Klub posiada bardzo silną drużynę sportową. Tadżycki Klub zajął trzecie miejsce na corocznych igrzyskach olimpijskich wśród zagranicznych studentów.

Turecki Klub został założony dzięki ogromnej pracy Melisy Murat 20 grudnia 2010 r. w obecności Ambasadora Republiki Tureckiej Aydın Adnana Sezgina. Głównym celem klubu jest współpraca rosyjsko-turecka na szczeblu uniwersyteckim. Działacze klubu pomagali delegacji Premiera Turcji Redżepa Taiła Erdogana podczas wizyty w MGIMO. Klub stara się godnie reprezentować państwo tureckie w MGIMO.

Uzbecki Klub został założony przez Mardona Anwarowa w 2006 r. Celem klubu jest rozwijanie współpracy między Rosją, a Uzbekistanem. Dzięki wsparciu Stowarzyszenia Zagranicznych Studentów, Klub organizuje spotkania naukowe, sportowe i kulturalne. Najbardziej znanym absolwentem jest miliarder Aliszer Usmanow, a także szef biura prasowego Uzbegistanu Ulugbek Khasanov.

Ukraiński klub został założony w maju 2008 r. z inicjatywy studentów: Stanisława Penny, Stanisława Shikalova i Eldara Nadirashvili. Członkami klubu są Ukraińcy, osoby, które mają ukraińskie korzenie, jak również osoby interesujące się kulturą i językiem ukraińskim. Działacze klubu są dumni, że mogą reprezentować swój kraj w Stowarzyszeniu Zagranicznych Studentów, a także na szczeblu uniwersyteckim. Absolwentem MGIMO jest minister spraw zagranicznych Ukrainy Konstantin Grishchenko.

Chorwacki Klub został założony w 2010 r. z inicjatywy Marco Puharicha. Oficjalne otwarcie klubu odbyło się 28 kwietnia 2010 r., przewodniczącym został Ivan Żaka. W otwarciu wziął udział Ambasador Chorwacji w Rosji – Nebojsa Koharovich. Działacze klubu starają się raz w tygodniu spotykać w restauracji lub kawiarni. Podczas tych spotkań dyskutują o polityce, gospodarce i najnowszych wydarzeniach z kraju. Aktywiści są gotowi rozwijać współpracę rosyjsko-chorwacką, ponieważ każdy człowiek jest ambasadorem swojego państwa na świecie.

Czeski Klub został założony z inicjatywy Ewy Prokopowej i Sharki Przybyłowej w 2008 r. W dniu dzisiejszym studentów z Czech nie jest tak dużo jak za czasów Związku Radzieckiego, gdy w MGIMO uczyło się kilkadziesiąt studentów z Czech. Rajem dla Czechów w Moskwie, jest Czeski Dom przy Ambasadzie, gdzie każdy może odpocząć. Absolwentami są: Komisarz UE ds. Polityki Rozszerzenia i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, Stefan Fule, Minister Spraw Zagranicznych Jan Kohout. W Czechach działa MGIMO Alumni (Klub „ Praga”).

Uroczyste otwarcie Estońskiego Klubu odbyło się 16 listopada 2010 r. w obecności Ambasadora Estonii w Federacji Rosyjskiej Simmu Tiika. Estoński klub organizuje pokazy filmowe, spotkania ze znanymi osobami a także promuję estońską kulturę i gospodarkę.

Klub Barensa Euro-Arctic pojawił się w 2010 r. dzięki staraniom Marii Shapowej, która zaproponowała, aby połączyć studentów z obszaru morza Barensa. Do klubu należą osoby interesujące się historią, kulturą i polityka północnych regionów Rosji, a także przedstawiciele Finlandii, Norwegii, Szwecji i innych państw skandynawskich.