Rektor MGIMO

Anatolij Torkunow

od 1992 roku Rektor Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), członek Rosyjskiej Akademii Nauk

ur. 26 sierpnia 1950 roku w Moskwie,

W 1972 ukończył Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych (MGIMO), kierunek stosunki międzynarodowe,

Od 1972 r. był aspirantem na katedrze Historii i Kultury Azji i Afryki,

W 1974 roku został asystentem Rektora MGIMO,

W 1977 roku obronił pracę na stopień doktora nauk historycznych,

W 1977-1983 pełnił funkcję starszego wykładowcy, profesora historii i kultury Azji i Afryki, dziekana d.s studentów zagranicznych, prorektora ds. współpracy z zagranicą,

W 1979 roku A. Torkunow otrzymał stopień profesora nadzwyczajneg,

W 1983-1986 pracował w służbie dyplomatycznej – jako drugi, potem pierwszy sekretarz Ambasady Radzieckiej w Waszyngtonie,

W 1986 roku został wybrany dziekanem Wydziału Stosunków Międzynarodowych MGIMO,

W 1989 roku został mianowany pierwszym zastępcą rektora MGIMO,

W 1991 roku otrzymał tytuł profesora,

W 1992 roku na ogólnym zebraniu pracowników Instytutu, został wybrany rektorem MGIMO. Ponownie wybrany na to stanowisko został w 1997, 2002 i 2007,

W 1993 roku otrzymał stopień dyplomatyczny, ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego,

Od 1994 roku jest przewodniczącym stowarzyszenia edukacyjnego i metodycznego (УМО) Szkolnictwa Wyższego Federacji Rosyjskiej w dziedzinie stosunków międzynarodowych,

W 1995 roku obronił pracę na stopień doktora habilitowanego nauk politycznych,

Od 1997 roku jest członkiem zarządu rosyjskiego MSZ,

Od 1999 roku jest przewodniczącym rosyjskiej International Studies Association (РАМИ),

W 2003 roku został wybrany członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk,

W 2006 roku został mianowany członkiem Prezydium Rady Prezydenckiej Federacji Rosyjskiej ds. Nauki, Techniki i Szkolnictwa,

Od 2007 roku jest współprzewodniczący polsko-rosyjskiej grupy do spraw trudnych,

W maju 2008 roku został mianowany doktorem РАН,

Od 2008 roku jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego "Biuletyn MGIMO-Uniwersytet",

Od października 2010 roku jest zastepcą sekretarza oddziału globalnych wyzwań i stosunków międzynarodowych Rosyjskiej Akademii Nauk,

A. Torkunow jest również prezesem United Nations Association of Russia, członkiem Społecznej Rady Federacji Rosyjskiej przy FSB Rosji.

A. Torkunow jest doktorem honoris causa kilku uczelni zagranicznych, jest członkiem redakcji kilku czasopism: "Gospodarka Światowa i Stosunki Międzynarodowe", "Sprawy Międzynarodowe", "Rosja w Polityce Światowej", "Prawo i Zarządzanie", "Moskiewski Dziennik Prawa Międzynarodowego”.

Był odznaczony Orderem Przyjaźni, Orderu Zasługi, Orderem "Za zasługi przed Ojczyzna» III i IV, Orderem Świętego Sergiusza II i III stopnia. Posiada wiele odznaczeń rosyjskich i zagranicznych; Francji, Polski, Republiki Korei, Mongolii, Bułgarii, Kirgistanu, Kazachstanu, Białorusi. 4 października 2010 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył A. Torkunowa Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w działalności na rzecz zbliżenia polsko-rosyjskiego. Posiada również Order Przyjaźni II stopnia (Kazachstan, 2006), jest oficerem Orderu Palm Akademickich (Francja, 2005), Orderem Średniego Krzyża (Węgry, maj 2010),