Historia MGIMO

Historia MGIMO

Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych został założony 14 października 1944 r., kiedy Rada Komisarzy Ludowych ZSRR zmieniła nowo utworzoną Szkołę Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Moskiewskiego w samodzielny Instytut Stosunków Międzynarodowych (IMO). Pierwszymi studentami było 200 weteranów, którzy przeżyli gehennę II wojny światowej i wyruszyli w drogę budowania międzynarodowego pokoju i stabilności.

Od początku swojej działalności MGIMO miało być unikalnym centrum naukowym i edukacyjnym. MGIMO szybko stało się wiodącym uniwersytetem Rosji, przygotowywującym przyszłych dyplomatów, a pracownicy MGIMO przyczynili się do pogłębienia wiedzy w zakresie: stosunków międzynarodowych, regionoznawstwa, prawa międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Od momentu powstania, w MGIMO pracowali utalentowani naukowcy. Przez wiele lat pracowali tutaj: Eugeniusz Tarle, Lew Ivanow, Władimir Truchanowski, Sergej Tichwinski, Nikolaj Inozemcev, Jurij Francev.

Na początku istniały tylko trzy fakultety: stosunków międzynarodowych, prawa międzynarodowego i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Studenci zagraniczni w MGIMO pojawili się w 1946 r. Od tego czasu wśród absolwentów MGIMO są czołowi biznesmeni, dyplomaci, politycy i ekonomiści wielu państw, kilku ministrów spraw zagranicznych, premierów, prezydentów, szefów organizacji międzynarodowych.

 W 1954 r. w MGIMO został otwarty Wydział Wschodni. Odbyło się to w wyniku przyłączenia jednej z najstarszych uczelni w Rosji – Moskwiewskiego Instytutu Studiów Orientalnych (Moscow Institute of Oriental Studies), następcy Szkoły Lazareva, założonej w 1815 r. MGIMO przejęło również Bibliotekę Lazareva, która posiadała największy zbiór literatury orientalnej w Moskwie.

W 1958 r. do MGIMO przyłączył się również Instytut Handlu Zagranicznego Ministerstwa Handlu Zagranicznego Związku Radzieckiego (założony w 1934 r. w Leningradzie, a następnie został przeniesiony do Moskwy). Rezultatem tego było powiększenie wydziału ekonomii, który skupił się na szkoleniu specjalistów w handlu zagranicznym dla zagranicznej działalności gospodarczej. W 1969 r. został założony Wydział Międzynarodowego Dziennikarstwa.

W 1991 r. założono wydział International Business and Business Administration, a w 1998 r. Wydział Nauk Politycznych.

W 1994 r. instytut otrzymał status uniwersytetu. W tym samym roku, decyzją rosyjskiego rządu, powierzono mu funkcję szkolenia administracji publicznej, osób z wyższym wykształceniem, pracujących w rządzie. Ten program szkoleniowy jest realizowany przez Międzynarodowy Instytut Zarządzania.

W lutym 2000 r. z inicjatywy największych firm z branży paliwowej, naftowej, gazowniczej i energetycznej Rosji powstał Międzynarodowy Instytut Polityki Energetycznej i Dyplomacji. Celem Instututu było przygotowanie kadry kierowniczej dla rozwoju współpracy energetycznej.

W 2005 r. na szczycie w Moskwie, Federacja Rosyjska i Unia Europejska uzgodniły wspólne działania w zakresie szkoleń na tematy europejskie dla rosyjskich i europejskich urzędników. W związku z tym 25 września 2006 r. rozpoczął swoją działalność Europejski Instytut Edukacyjny - Rosyjska Szkoła Europejska.

Co roku MGIMO przyjmuje ponad 1000 studentów ze wszystkich zakątkow Rosji i z ponad 60 krajów. Ponad 20 tysięcy rosyjskich i zagranicznych studentów jest dumnych ze swojej alma mater. Oddziały Związków Absolwentów MGIMO (MGIMO Alumni) działają na całym świecie. W 2007 r. w MGIMO rozpoczął swoją działalność Fundusz Rozwoju MGIMO.