Korzyści nauki w MGIMO

Korzyści nauki w MGIMO

MGIMO Uniwersytet MSZ Rosji jest najbardziej znaną, wpływową i prestiżową uczelnią w Rosji w dziedzinie stusunków międzynarodowych. MGIMO jest nowoczesnym i gościnnym miejscem nauki dla uczniów z całego świata, usytuowanym w ekonomicznym, politycznym, intelektualnym i kulturowym centrum Rosji – w stolicy, Moskwie.

Obecnie w MGIMO jest wielostopniowy system nauczania przyjęty na całym świecie, w tym czteroletnie studnia licencjackie z możliwością odbycia dwuletnich studiów magisterskich. System edukacji w MGIMO na wszystkich kierunkach jest oparty na programie nauczania, którego realizacja jest warunkiem uzyskania dyplomu. Programy te są dostosowane do kierunku i przyszłego zawodu, obejmują naukę dwóch języków obcych, przedmiotów humanistycznych i społeczno-ekonomicznych, matematyki i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów specjalistycznych, stanowiących podstawę edukacji uniwersyteckiej, a także specjalnych przedmiotów, w trakcie których sa przeprowadzane specjalistyczne szkolenia studentów. Oprócz obowiązkowego planu zajęć, student może uczestniczyć w zajęciach fakultatywnych lub uczyć się dodatkowych języków obcych. MGIMO dąży do pełnego uczestnictwa w systemie bolońskim – programie mającym na celu stworzenie europejskiej przestrzeni edukacyjnej. Proces ten wymaga uznania dyplomów MGIMO i wszystkich europejskich uniwersytetów, możliwość aktywnej wymiany studentów i nauczycieli. Oceny studentów są zgodne z europejskim systemem ECTS, europejskiego systemu transferu punktów (ECTS). Przewiduje się wydawanie absolwentom Europejskiego Suplementu do dyplomu. Istnieje również wiele programów podwójnych studiów magisterskich z uczelniami – partnerami, w ramkach których student po ukończeniu studiów otrzymuje dyplom MGIMO i dyplom uniwersytetu Partnera.

MGIMO zapewnia nie tylko znakomite wykształcenie, ale także niepowtarzalną okazję do stworzenia profesjonalnych relacji, które będzie można wykorzystać po odbyciu nauki. Społeczność akademicka MGIMO posiada korzystny klimat do komunikacji studentów, absolwentów i kadry profesorskiej, którzy są przyjaźnie nastawieni do studentów zza granicy. W takim środowisku, studenci mogą nawiązać znajomości z przyszłymi liderami w polityce międzynarodowej, prawie, bizniesie. Uniwersytecka przyjaźń towarzyszy absolwentom przez całe życie, niezależnie od statusu społecznego i wynagrodzenia.

Oprócz nauki, studenci MGIMO uczestniczą w różnych koncertach, imprezach i konkursach. Różnorodne organizacje studenckie wypełniają kalendarze studentów ciekawymi wydarzeniami. Biorąc pod uwagę fakt, iż MGIMO znajduje się w Moskwie – jednym z największych miast świata, student posiada wiele możliwości do rekreacji i odpoczynku, pogłębiania wiedzy o kulturze.