МОУХИС-ын тухай баримтууд

Мэргэжлийн чиглэлүүд

·         Олон улсын харилцаа

·         Худалдаа эдийн засаг

·         Эрх зүй

·         Улс төр судлал

·         Сэтгүүлч

·         Менежмент ба төрийн удирдлага

·         Бизнес- боловсрол

·         Бүс нутгийн судлал

·         Нийгэм судлаач

·         Нийгэм  олон нийтийн харилцаа

Факультетууд

·         Олон улсын харилцааны ф-т

·         Олон улсын эрх зүйн ф-т

·         Олон улсын эдийн засгийн харилцааны ф-т

·         Олон улсын сэтгүүлчийн ф-т

·         Улс төр судлалын ф-т

·         Олон улсын бизнес удирдлагын ф-т

·         Худалдаа эдийн засгийн ф-т

Институтууд

·         Европын эрх зүйн институт

·         Удирдлагын олон улсын инстиут

·         Эрчим хүчний бодлого ба дипломатын олон улсын  институт

·         Мэргэжлийн нэмэлт боловсролын институт

·         МОУХИС-ын дэргэдэх Европын сургалтын институт

MBA-н программууд

·         Нийгмийн харилцаа

·          Олон улсын бизнес

·         Олон улсын нефть хийн бизнес

·         Хүний нөөцийн стратеги удирдлага

·         Спортын олон улсын бизнес ба удирдлага

Хичээлийн жилийн эхлэл

Сургалтын ихэнх программ 9-р сарын 1-нд эхэлнэ.

Оюутны бүрэлдэхүүн

ОХУ-ын 62 субъект, дэлхийн 60 орны 6300 охид хөвгүүд суралцдаг.

Профессор багш нарын бүрэлдэхүүн

Тус  сургуульд Шинжлэх ухааны Доктор Профессор 150 орчим, 300 орсим доцент, 400 очим дэд эрдэмтэн, 400 орчим  өндөр мэргэшсэн багш нар байгаа ба тэдний 2/10 нь оросын ШУА-ын жинхэнэ ба сурвалжлагч гишүүд мөн оросын Шу-ны ажилтан 17 ажилладаг.

Сургалтын группууд

Хэлний групп-д 7-с дээшгүй оюутан.                                                                                                            

Нийгмийн ухааны хичээлийн лекцэнд 60 хүртлэх оюутан.

Сургалтын дундаж ачаалал

1 Семестр-т 10-12 курс

Имфра бүтэц

·         Орос ба гадаадын 50 орны хэл дээрхи 700,000 түүний 20,000 нь ховор үнэт ном бүхий И.Г.Тюлин-ний нэрэмжит номын сан

·         Төв корпус  дахь байрыг оролцуулан 4 оюутны байр

·         6 замтай 25 метр бассейн бүхий спортын төв

·         Өөрийн нэгдсэн эмнэлэг

·         Төв корпус ба оюутны байруудад 10 гуанз кафе

·         Номын дэлгүүр, аптек,, бэлэг дурсгал, цэцгийн дэлгүүр

·         Мультимедиа интернет төвүүд (төв корпуст Wi-fi-үнэгүй )

·         Олон тооны Мультимедиа лабораториуд ба хэлний тэнхимүүд

МОУХИС ньхамгийн олон гадаад хэл үздэг сургууль болохынхоо хувьд “Гиннессийн дээд амжилтийн ном”-д бүртгэгдсэн.