Rectorul MGIMO

TORKUNOV ANATOLII VASILEVICH

Rectorul Universităţii MGIMO din anul 1992.

Academician al Academiei de Ştiinţe din Rusia

S-a născut la 26 august 1950 în Moscova.

În anul 1972 a absolvit Facultatea de Relaţii Internaţionale de la MGIMO.

Din anul 1972 şi-a făcut studiile doctorale la MGIMO la Catedra de istorie şi  cultură a ţărilor Asiei şi Africii.

În anul 1974 este numit în funcţia de adjunct al rectorului MGIMO.

În anul 1977 a susţinut teza pentru obţinerea gradului de doctor în ştiinţe istorice.

În perioada 1977-1983 a deţinut funcţiile de lector superior, conferenţiar la Catedra de istorie şi cultură a ţărilor Asiei şi Africii, decan pe lucrul cu studenţii străini, prorector pe relaţii internaţionale.

În anul 1979 lui А.V.Тоrкunov i-a fost acordat titlul ştiinţific de conferenţiar.

În perioada 1983-1986 a activat în domeniul dplomatic, fiind al doilea, apoi primul secretar al Ambasadei URSS la Washington.

În anul1986 a fost ales decan al Facultăţii de Relaţii Internaţionale a Universităţii MGIMO.

În anul 1989 a fost numit prim-prorector al MGIMO.

În anul 1991 lui А.V.Тоrкunov i-a fost conferit titlul ştiinţific de profesor.

În anul1992, la adunarea generală a colectivului Institutului, a fost ales rector al MGIMO. A fost reales în această funcţie în anii 1997, 2002 şi 2007. 

În anul 1993 lui А.V.Тоrкunov i-a fost acordat gradul diplomatic de Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar.

Din anul 1994 este preşedintele Uniunii Didactico-Metodice (УМО) a instituţiilor de îvăţământ superior din Federaţia Rusă specializate în domeniul relaţiilor internaţionale.

În anul 1995 a susţinut teza pentru a obţine gradul ştiinţific de  doctor habilitat în ştiinţe politice.

Din anul 1997 este membru al Colegiului MAE al Rusiei.

Din anul 1999 este preşedintele  Asociaţiei de Cercetări Internaţionale din Rusia (РАМИ).

În anul 2003 a fost ales membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe din Rusia.

Din anul 2006 a fost numit membru al Prezidiului Consiliului de pe lângă Preşedintele Federaţiei Ruse în domeniul ştiinţei, tehnologiilor şi educaţiei.

Din anul 2007 este copreşedinte al Grupului rus-polonez pe probleme dificile.

În mai 2008 a fost ales academician al AŞR.

Din anul 2008 este redactorul-şef al revistei ştiinţifice «Вестник МГИМО-Университета».

Din octombrie 2010 este locţiitorul academicianului-secretar al Sectorului Probleme Globale şi Relaţii Internaţionale al AŞR.

A.V. Torkunov este preşedintele Asociaţiei Ruse de Sprijin a ONU, membru al Consiliului Ştiinţific de pe lângă Consiliul de Securitate al Ferderaţiei Ruse, membru al consiliului public de pe lângă Serviciul Federal de Securitate rus.

A.V. Torkunov este doctor honoris causa al mai multor universităţi de peste hotare, este membru al colegiilor de redacţie şi al consiliilor revistelor «Мировая экономика и международные отношения», «Международная жизнь», «Россия в глобальной политике», «Право и управление», «Московский журнал международного права».

A fost decorat cu Ordinul Prieteniei, Ordinul de Onoare, Ordinul pentru Merite în faţa Patriei de gradele III şi IV, Ordinul Venerabilului Sergii Radonezhsky de gradele II şi III. Deţine distincţii de stat ale Franţei, Poloniei, Pepublicii Coreea, Mongoliei, Bulgariei, Kirghizstanului, Kazahstanului, Belarusului, inclusiv: Comandor cu Steaua Ordinul Meritelor faţă de Polonia (Polonia, 4 octombrie 2010), Ordinul Crucea Mijlocie al Republicii Ungaria (Ungaria, mai 2010), Ordinul Prieteniei de gradul II (Kazahstan, 2006), Ofiţer al Ordinului Palmierilor Academici (Franţa, 2005).