Relaţiile internaţionale ale MGIMO

Dezvoltarea relaţiilor internaţionale, a proiectelor de studii şi ştiinţifice bilaterale şi multilaterale este o prioritate de bază pentru politica internaţională a MGIMO. În prezent MGIMO dispune de peste 160 de acorduri privind diverse forme de colaborare cu partenerii de peste hotare: universităţi, academii diplomatice, institute, şcoli, centre ştiinţifice şi de cercetare din 57 de ţări. Universitatea tinde să dezvolte programe de studii duble (în primul rând, de licenţă şi masterat), acest lucru fiind foarte important pentru integrarea în Procesul de la Bologna, sistemul de atestare şi acreditare în învăţământul superior.

Partenerii noştri sunt centrele de învăţământ şi de cercetare: Şcoala de Economie şi Ştiinţe Politice din Londra, Universitatea Sarrìa, Institutul de Studii Politice de la Paris, Şcoala Superioară de Comerţ şi Şcoala de Business European, Universitatea Robert Schuman, universităţile Sorbona, universităţile New York, Berkley, Stanford şi Brown, Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea de Stat Humboldt, Universitatea Tübingen, Universitatea din Erfurt, Universitatea din Dresden, Universitatea din Uppsala, Universitatea din Bergen, universităţile din Roma, Genova, Triest, Madrid, Rotterdam, Bruxelles, Tokyo, Shituoki, Beijing, Shanghai, Teheran, Damasc, Seul, Tel Aviv, Pretoria, Istanbul, Cairo, Mexico şi din alte oraşe ale lumii.

Universitatea MGIMO este membru al celor mai importante organizaţii internaţionale:

- Consorţiul European pentru Cercetare Politică (ECPR);
- Asociaţia Şcolilor Profesionale de Afaceri Internaţionale (APSIA);
- Asociaţia Cercetărilor Internaţionale (ISA);
- Consorţiul European al Universităţilor (ECU);
- Federaţia Internaţională de Cercetare a Americii Latine şi Ţărilor din bazinul Mării Caraibelor (FIEALC);
- Consiliul de Dezvoltare şi Susţinere a Învăţământului (CASE).

La MGIMO , în conformitate cu hotărârea specială a Consiliului Europei, a fost creat şi funcţionează cu succes Centrul de documentare al Consiliului Europei, care are drept scop asigurarea instituţiilor de învăţământ şi ştiinţifice ruse cu documentele CE.

Programele de schimb de studii internaţional cu partenerii de peste hotare sunt o parte importantă a strategiei MGIMO în vederea dezvoltării relaţiilor internaţionale. MGIMO are acorduri de schimb de studii în vigoare cu Universitatea Humboldt, Universitatea Tübingen, Universitatea Erfurt, Universitatea Liberă din Berlin, Universitatea Complutense din Madrid, Societatea de Cercetări Internaţionale din Madrid, Universitatea din Triest, Universitatea din Florenţa, Universitatea din Messina (Italia), Universitatea din Bergen (Norvegia), Universitatea de Politică Externă şi Comerţ Exterior (China), Universitatea Naţională Tsinghua (Taiwan), Institutul de Diplomaţie din Iordania, Institutul Tehnologic din Monterrey (Mexic), Colegiul Davidson (SUA), Universitatea din Tampere (Finlanda), Institutul de Studii Politice din Paris, Şcoala Superioară de Comerţ şi Universitatea Robert Schuman (Franţa),Universitatea Internaţională Creştină şi Universitatea Shiyuoka (Japonia), universităţile din Varşovia şi din Gdańsk (Polonia), Universitatea din Vilnius (Lituania), universităţile Hankuk şi Gyeongju (Republica Coreea), Universitatea din Damask (Siria), Universitatea din Pretoria (RSU) ş.a.

Programele de schimburi studenţeşti creează posibilităţi pentru practicarea capacităţilor profesionale în domeniul relaţiilor internaţionale şi politicii mondiale, diplomaţiei, ştiinţei politice, economiei, dreptului şi limbilor străine. Statistica schimburilor studenţeşti demonstrează gradul de activism în direcţia dată: în ultimii doi ani, peste 500 de studenţi ai MGIMO au participat la programele de schimb cu universităţile partenere în peste 30 de ţări.