Avantajele MGIMO

Universitatea MGIMO MAE din Rusia este cea mai celebră, cu autoritate şi prestigioasă instituţie de învăţământ rusă în domeniul relaţiilor internaţionale şi altor specialităţi umanitare. MGIMO este un loc modern şi  primitor pentru studiul studenţilor din toată lumea, situat înt-un mare centru politic, economic, intelectual şi cultural din Rusia, capitala ei Moscova.

La momentul actual, la MGIMO a fost realizată trecerea la sistemul de învăţământ în mai multe niveluri, adoptat în toată lumea, care include pregătirea licenţiaţilor timp de patru ani, cu posibilitatea de a-şi continua studiile pentru a obţine titlul de magistru. La baza sitemului de învăţământ de la MGIMO la toate specialităţile şi direcţiile de pregătire stă planul de învăţământ, a cărui realizare este o condiţie obligatorie pentru obţinerea diplomei de studii superioare pentru toţi studenţii. Astfel de planuri de învăţământ sunt elaborate pentru toate direcţiile, specialităţile şi specializările, la care se fac studii. Ele includ pregătirea la două limbi străine şi ciclul de discipline umanitare şi social-economice generale, matematice şi real-ştiinţifice generale, profesionale generale, care constituie baza învăţământului universitar al absolventului nostru, de asemenea ciclul disciplinelor speciale, pe parcursul studierii acestora se face pregătirea specializată a studenţilor. În afară de acest plan obligatoriu şi cu condiţia îndeplinirii lui, studentul poate audia cursuri facultative, să înveţe limbi suplimentare.

Universitatea MGIMO tinde spre o participare totală la procesul de la Bologna – programul de creare a spaţiului de învăţământ european comun. Aceasta presupune recunoaşterea reciprocă a diplomelor MGIMO şi ale principalelor  universităţi europene, posibilitatea unui schimb activ de studenţi şi profesori.  Notarea se face în corespundere cu cerinţele ECTS, funcţionează Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).  Este prevăzută eliberarea Anexei europene a diplomei absolvenţilor noştri. Funcţionează o serie de programe de masterat duble cu universităţile partenere, în cadrul cărora studentul primeşte la finele studiilor diploma MGIMO şi diploma universităţii-partener.

MGIMO oferă nu doar studii excelente, dar şi o posibilitate unică de a dobândi contacte profesionale care se for dezvolta şi după absolvirea Universităţii. Comunitatea academică de la MGIMO reprezintă un mediu social benefic pentru comunicarea studenţilor, absolvenţilor şi profesorilor, care sunt foarte accesibili şi au o atitudine binevoitoare faţă de studenţii străini. În această ambianţă studenţii de astăzi pot lega cunoştinţe cu viitorii lideri ai politicii internaţionale, ai dreptului, businessului, sau ai societăţii civile. Prietenia universitară deseori durează toată viaţa şi se menţine în pofida distanţelor şi a diferenţei statutelor sociale sau a circumstanţelor.

 

În afară de învăţătură, studenţii de la MGIMO organizează şi participă la diferite concerte, serate, întreceri şi alte activităţi. Diverse organizaţii studenţeşti completează calendarul vieţii studenţeşti cu evenimente importante. Luând în considerare faptul că MGIMO se află la Moscova, unul dintre oraşele cele mai mari din lume, în faţa studentului se deschid posibilităţi mari de odihnă şi îmbogăţire culturală, de asemenea accesul la întreaga diversitate şi energetică a Rusiei contemporane.