MGIMO rektors

TORKUNOVS ANATOLIJS V.

MGIMO universitātes rektors no 1992.gada, Krievijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis.

Dzimis 1950.gada 26.augustā Maskavā.

1972.gadā beidzis MGIMO Starptautisko attiecību fakultāti.

No 1972.gada mācījies MGIMO aspirantūrā Āzijas un Āfrikas valstu vēstures un kultūras katedrā.

1972.gadā nozīmēts MGIMO rektora palīga amatā.

1977.gadā aizstāvējis disertāciju kandidāta zinātniskā grāda vēstures zinātnēs iegūšanai.

No 1977. līdz 1983.gadam ieņēmis vecākā pasniedzēja, Āzijas un Āfrikas valstu vēstures un kultūras katedras docenta, dekāna Ārvalstu studentu darba jautājumos, prorektora starptautiskās sadarbības jautājumos amatu.

1979.gadā A.V. Torkunovam piešķirts zinātniskais docenta grāds.

No 1983. līdz 1986.gadam bijis nodarbināts diplomātiskajā darbā – otrais, pirmais PSRS vēstniecības Vašingtonā sekretārs.

1986. gadā ievēlēts par MGIMO Starptautisko attiecību fakultātes dekānu.

1989.gadā nozīmēts MGIMO pirmā prorektora amatā.

1991.gadā А.V.Torkunovam piešķirts zinātniskais profesora grāds.

1992.gadā kopējā institūta kolektīva sapulcē ievēlēts par MGIMO rektoru, atkārtoti ievēlēts šajā amatā 1997., 2002. un 2007.gadā.

1993.gadā А.V.Torkunovam piešķirts Ārkārtējā un Pilnvarotā vēstnieka rangs.

No 1994.gada ieņem Krievijas Federācijas augstāko izglītības iestāžu starptautisko attiecību izglītības jomā mācību metodiskās apvienības priekšsēdētāja amatu.

1995.gadā aizstāvējis disertāciju zinātniskā doktora grāda iegūšanai politiskajās zinātnēs.

No 1997.gada – Krievijas Ārlietu ministrijas Kolēģijas loceklis.

No 1999.gada – Krievijas Starptautisko pētījumu asociācijas prezidents.

2003.gadā ievēlēts par Krievijas Zinātņu akadēmijas korespondētāj-locekli.

No 2006.gada nozīmēts par Krievijas Federācijas prezidenta Zinātnes, tehnoloģiju un izglītības padomes prezidija locekli.

No 2007.gada – Krievijas-Polijas sarežģīto jautājumu grupas koppriekšsēdētājs.

2008.gada maijā ievēlēts par Krievijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķi.

No 2008.gada – zinātniskā žurnāla „MGIMO universitātes vēstnesis” galvenais redaktors

No 2010.gada oktobra – Krievijas Zinātņu akadēmijas Globālo problēmu un starptautisko attiecību nodaļas sekretāra-akadēmiķa vietnieks.

А.V. Torkunovs ieņem arī Krievijas ANO veicināšanas asociācijas priekšsēdētāja amatu, viņš ir Krievijas Federācijas Drošības padomes Zinātniskās padomes un Krievijas Federālā drošības dienesta sabiedriskās padomes loceklis.

А.V. Torkunovs ir vairāku ārvalstu universitāšu goda doktors, ietilpst redakcijas kolēģiju un žurnālu padomju sastāvā, kuru vidū ir tādi žurnāli kā: „Starptautiskā ekonomika un starptautiskās attiecības”, „Starptautiskā dzīve”, „Krievija globālajā politikā”, „Tiesības un vadība”, „Maskavas starptautisko tiesību žurnāls”.

Apbalvots ar Draudzības ordeni, Goda ordeni, 3. un 4. šķiras ordeņiem „Par nopelniem Tēvijas labā”, svētā Sergija Radoņežska 2. un 3. šķiras ordeņiem. Apbalvots ar Francijas, Polijas, Korejas Republikas, Mongolijas, Bulgārijas, Kirgīzijas, Kazahstānas, Baltkrievijas valsts apbalvojumiem, to vidū: ordeņa „Par nopelniem Polijas Republikas labā” komandieris ar zvaigzni (Polija, 2010.gada 4.oktobris), Vidus krusta ordenis (Ungārija, 2010.gada maijā), 2. šķiras Draudzības ordenis (Kazahstāna, 2006.g.), Akadēmiskās palmas ordeņa oficieris (Francija, 2005.g.).