MGIMO priekšrocības

MGIMO universitāte (Krievijas Ārlietu ministrija) ir pati slavenākā, autoritatīvākā un prestižākā izglītības iestāde Krievijā starptautisko attiecību un citu humanitāro specialitāšu jomā. MGIMO ir mūsdienīga un viesmīlīga vieta, kurā mācās studenti no dažādām pasaules valstīm un kura atrodas Krievijas politiskajā, ekonomiskajā, intelektuālajā un kultūras centrā – galvaspilsētā Maskavā.

Dotajā brīdī MGIMO notiek pāreja uz pasaulē vispārpieņemto daudzlīmeņu izglītības sistēmu, kura ietver četru gadu bakalaura sagatavošanu ar iespēju turpināt apmācību maģistra grāda iegūšanai.

MGIMO apmācības sistēmas pamatā visās specialitātēs un virzienos ir mācību plāns, kura izpilde ir obligāts nosacījums visiem studentiem diploma par augstākās izglītības iegūšanu saņemšanai. Šādi mācību plāni ir izstrādāti katra pasniedzamā virziena, specialitātes un specializācijas ietvaros. Tie ietver divu svešvalodu un kopējo humanitāro, sociālekonomisko, dabaszinātņu un vispārprofesionālo ciklu apmācību, kas ir mūsu universitātes beidzēja izglītības pamatā. Turklāt tiek pasniegts cikls speciālo disciplīnu, kuru apguves laikā notiek specializēta studentu sagatavošana. Papildus šim obligātajam mācību plānam un tā izpildes gadījumā studentam ir iespēja noklausīties fakultatīvos kursus, apgūt papildus svešvalodas.    

MGIMO universitāte tiecas uz pilnīgu dalību Boloņas procesā – kopējas Eiropas izglītības telpas izveides programmā. Tas paredz abpusēju MGIMO un Eiropas vadošo universitāšu diplomu atzīšanu, aktīvas studentu un pasniedzēju apmaiņas programmas. Atzīmju izlikšana notiek saskaņā ar ECTS prasībām, tiek pielietota Eiropas akadēmisko reitingu abpusējās ieskaites sistēma (ECTS). Noteikta Eiropas parauga diploma pielikuma izdošana universitātes beidzējiem. Darbojas vairākas dubultās maģistra programmas sadarbībā ar partneruniversitātēm, kuru ietvaros students apmācības nobeigumā saņem MGIMO un augstākās izglītības iestādes-partnera diplomus.

MGIMO piedāvā ne tikai lielisku izglītību, bet arī unikālu iespēju iegūt profesionālus kontaktus, kuri attīstās arī pēc studiju beigšanas. MGIMO akadēmiskā kopiena veido patīkamu sociālo vidi komunicēšanai starp studentiem, absolventiem un pasniedzējiem, kuri ir ļoti pretimnākoši un atsaucīgi pret ārvalstu studentiem. Tādā lokā šodienas studenti var iepazīties ar nākotnes pasaules politikas, tiesību, biznesa un pilsoniskās sabiedrības līderiem. Universitātē aizsāktā draudzība bieži turpinās visu dzīvi un tiek uzturēta, spītējot attālumiem, neskatoties uz atšķirībām sociālajā statusā un citiem apstākļiem.

Papildus mācībām MGIMO studenti vada un piedalās dažādos koncertos, saviesīgos vakaros, sacensībās un citos pasākumos. Dažādas studentu organizācijas piepilda studentu dzīves kalendāru ar interesantiem notikumiem. Turklāt ņemot vērā to, ka MGIMO atrodas Maskavā, vienā no lielākajām pilsētām pasaulē, studentiem paveras plašas atpūtas un kultūras dzīves iespējas, kā arī pieeja mūsdienu Krievijas daudzveidībai un enerģētikai.