ММЭМИнин ректору

Торкунов Анатолий Васильевич

1992-жылдан бери ММЭМИ-Университетинин ректору.

Россия илимдер академиясынын академиги

1950-жылы 26-август айында Москвада туулган.

1972-жылы ММЭМИнин Эл аралык мамилелер факультетин аяктаган.

1972-жылы ММЭМИнин аспирантурасында Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы жана маданияты кафедрасында окуган.

1974-жылы ММЭМИнин ректорунун жардамчысы болуп дайындалган.

1977-жылы тарых илимдеринин кандидаты деген илимий даражага  изденүү (на соискание) диссертациясын жактаган.

1977-1983-жылдары ага окутуучу, Азия жана Африка өлкөлөрүнүн тарыхы жана маданияты кафедрасынын доценти, чел элдик окуучулар дын иштери боюнча декан, эл аралык байланыштар боюнча проректор деген  кызмат орундарын ээлеген.

1979-жылы А.В.Торкуновго доцент жеген илимий наам ыйгарылган.

1983-1986-жылдары элчилик иштерди аткарган – Вашингтондо СССР Элчилигинин экинчи, биринчи катчысы.

1986-жылы ММЭМИнин Эл аралык мамилелер факультетине декан болуп шайланган.

1989-жылы ММЭМИнин биринчи проректору болуп дайындалган.

1991-жылы А.В.Торкуновго профессор деген илимий наам ыйгарылган.

1992-жылы институт жамаатынын жалпы чогулушунда ММЭМИнин ректору болуп, ушул кызматка 1997, 2002 жана 2007-жылдары кайра  шайланган.

1993-жылы А.В.Торкуновго Атайын жана Толук ыйгарым укуктуу элчилик  даражасы ыйгарылган.

1994-жылдан тартып Россия Федерациясынын эл аралык мамилелер тармагында билим берүү боюнча ЖОЖдордун окутуу-усулдук бирикмесинин төрагасы.

1995-жылы саясий илимдердин доктору деген илимий даражага изденүү диссертациясын жактаган.

1997-жылдан тартып Россия ТИМдин Коллегия мүчөсү.

1999-жылдан тартып Россия эл аралык изилдөөлөр ассоциациясынын (РЭИА) Президенти.

2003-жылы Россия илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү болуп шайланган.

2006-жылдан тартып Россия Федерациясынын Президентинин алдындагы илим, технология жана билим берүү боюнча Президиум Кеңешинин мүчөсү болуп дайындалган.

2007-жылдан тартып татаал суроолор боюнча Россия-поляк тобунун кошумча төрагасы.

2008-жылы май айында Россия илимдер академиясынын (РИА) академиги болуп шайланган.

2008-жылдан тартып “Вестник МГИМО-Университета” илимий журналынын башкы редактору.

2010-жылдын октябрь айынан тартып РИАнын эл аралык мамилелер жана глобалдуу көйгөйлөр бөлүмүнүн академик-катчысынын орун басары.

А.В.Торкунов, ошондой эле БУУга көмөк көрсөтүү Россия ассоциациясынын, РФнын Коопсуздук кеңешинин алдындагы Илимий кеңештин мүчөсү,  Россия Федералдык коопсуздук кызматынын (ФКК) алдындагы коомдук кеңештин мүчөсү.

А.В.Торкунов бир катар чет элдик университеттердин ардактуу доктору болуп саналат, “Мировая экономика и международные отношения”, “Международная жизнь”, “Россия в глобальной политике”, “Право и управление”, “Московский журнал международного права” аттуу журналдар кеңешине жана редакциялык коллегиянын курамына кирет.

Достук ордени, Ардак ордени, III жана IV даражадагы “За заслуги перед Отечеством” ордени, II жана III даражадагы Сергий Радонежский ордендери менен сыйланган. Франция, Польша, Корея Республикасы, Монголия, Болгария, Киргизия, Казахстан, Белоруссия мамлекеттеринин мамлекеттик сыйлыктарына ээ, анын ичинде: Польша Республикасынын алдында Командор жылдызы менен Эмгек сиңирген ордени (Польша, 4-октябрь 2010-жыл),Орто Крест Ордени (Венгрия, май 2010-жыл), II даражадагы Достук Ордени (Казахстан, 2006-жыл), Академиялык пальм Офицер ордени (Франция, 2005-ж).