ММЭМИнин тарыхы

Москва Мамлекеттик Эл аралык Мамилелер Институту 1944-жылы 14-октябрда  ССРдин Эл комиссарлар  Кеңеши бир аз мурун уюшулган Москва мамлекеттик Университетинин эл аралык мамилелер мектебин  Эл аралык мамилелердин көз карандысызыз институту кылып кайра түзгөнүндө уюшулган. Экинчи Дүйнөлүк согуштун катаал сыноосун башынан кечирген жана эл аралык тынчтык менен туруктуулукту куруу жолунда турган 200 ветеран анын алгачкы студенттери болуп калышты. Алгачкы күнүнөн тартып ММЭМИ уникалдуу илим жана билим борбору болууга даярдыгын көрсөттү. ММЭМИнин академиктери эл аралык экономикалык байланышты, эл аралык укук жана чөлкөм таануу, эл аралык мамилелерди өздөштүрүүдө албан эмгек сиңиришип, дипломатарды даярдоодо Россиянын алдыңкы мекемелеринен болуп калды. ММЭМИнин уюшулгандан тартып анын кафедраларында таланттуу окумуштуулар эмгектеништи. Бул жерде дүйнөлүк илимдин жана россиялык илимий багыттардын негиздөөчүлөөрүнүн салттарын уланткан илимий мектептер калыптанды. Көп жылдар бою  бул жерде акадедмиктер Е. В. Тарлде, Л.Н.Иванов, В. Г. Трухановский, С. Л. Тихвинский, Н. Н. Иноземцев, Ю. П. Францев ж.б. эмгектеништи.

ММЭМИнин алгачы жылдарында үч факультет  иштей турган: эл аралык мамилелер, эл аралык экономикалык мамилелер, эл аралык укук. Чет өлкөлүк студенттер ММЭМИде 1946-жылдан тартып окуй баштаган. Ошондон бери карай ММЭМИнин бүтүрүүчүлөрүнүн арасынан көп өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери, премьер-министрлери жана президенттерин кошкондо алдыңкы бизнесмендери, дипломатиялык, саясий, экономикалык элитасы чыгып келет. 1954-жылы ММЭМИде чыгыш бөлүмү ачылган. Бул Лазаревск училищасынын мураскорлору болгон россиялык эски жогорку окуу жайлардын бири - Москва чыгыш таануу институтунун кошулуусунун натыйжасында жүзөгө ашкан. ММЭМИге Москвада чыгыш таануу адабияты боюнча теңдеши жок 1915-жылы түзүлгөн Лазаревск училищасынын атактуу китепканасы да өткөн.

1958-жылы ММЭМИге 1934-жылы Ленинградда уюшулуп,  Москвага которулган ССРдин Сырткы соода боюнча Министерствосунун сырткы соода институту кошулган. Натыйжада экономикалык факультет орчундуу  кеңейип, сырткы соода жана сырткы экономикалык ишмердик боюнча адистердин даярдоо үчүн анын ориентациясы күч алган. 1969-жылы Эл аралык журналистика факультети уюшулган.

1991-жылы Институтта Эл аралык бизнес жана ишкер башкаруу, ал эми 1998-жылы саясат таануу факультеттери ачылган.

1994-жылы институт Университет статусун алды. Ушул эле жылы Россия өкмөтүнүн чечими менен мамлекеттик башкаруу органдарында иштеген кызматкерлердиин ичинен мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу областында иштеген адистеди даярдоону ишке ашыруу боюнча милдеттенме алган. Бул даярдоо программалары Башкаруунун эл аралык институтунун жаңы түзүмдүк бөлүмдөрү тарабынан жүзөгө ашууда.

2000-жылдын февраль айында Россиянын мунай зат, газ, энергетикалык ири компанияларынын демлгеси менен ММЭМИде эл аралык энергетикалык саясат жана дипломатия институту түзүлгөн. Институтту түзүүнүн максаты болуп эл аралык энергетикалык кызматташтыкты өнүктүрүү үчүн адистерди даярдоо эсептелет.

2005-жылы Москвада өткөрүлгөн саммитте Россия Федерациясы жана
Европалык Союз россиялык жана европалык мамлекеттик кызматкерлер үчүн евроопалык поблематика боюнча биргелешкен аракеттеги окуу программаларынын аракети туурасында келишимге кол коюшту. Анын натыйжасында 2005-жылы 25-сентябрда ММЭМИнин алдында Европалык окуу борбору өз ишин баштады. Ар жылы ММЭМИ Россия Федерациясы жана дүйнөнөүн 60 тан ашуун өлкөсүнөн миңден ашуун жаңы студенттерди кабыл алат. 35 миңден ашуун россиялык жана чет өлкөлүк бүтүрүүчүлөр өздөрүнүн alma materи менен сыймыктанышат. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө бүтүрүүчүлөрдүн Ассоциациасы өтө жигердүү. 2007-жылы ММЭМИнин базасында ММЭМИнин өнүгүү Фонду – Россиядагы биринчи эндаумент билим борбору уюшулду.