ММЭМИ тууралуу фактылар

Билим берүү чөйрөсү

·        Эл аралык мамилелер

·        Экономика жана коммерция

·        Укук

·        Саясат таануу

·        Журналистика

·        Менеджмент жана мамлекеттик башкаруу

·        Бизнес-билим берүү

·        Аймак таануу

·        Социология

·        Коомчулук менен байланыш

Факультеттер

Эл аралык мамилелер ф-ти

Эл аралык укук ф-ти

Эл аралык экономикалык байланыш ф-ти

Эл аралык журналистика ф-ти

Саясат таануу ф-ти

Эл аралык бизнес жана ишкер башкаруу ф-ти

Колдонмо экономика жана коммеция ф-ти

Институттар  

Европалык укук институ

Эл аралык башкаруу институту

Энергетикалык саясат жана дипломатиянын эл аралык институту

Кошумча профессионалдык билим берүү институту

Россиянын Тышкы иштер министрилигинин ММЭМИнин алдындагы Европалык окуу институту

МВА программалары

Коомчулук менен байланыш

Эл аралык бизнес

Эл аралык мунай зат-газ бизнеси

Персоналдарды стратегиялык башкаруу

Эл аралык бизанес жана спорт индустриясын ишкер башкаруу

Окуу жылынын башталышы:

Көпчүлүк окуу программаларында 1-сентябрь

Студенттик коомчулук:

6300дөн ашуун уландар жана кыздар Россия Федерациясынын 62 субьектисинен жана 60 чет мамлекеттен.

Профессордук-окутуучу курам:

150 дөн ашык илимдин доокторлору жана профессорлору, илимдин 300дөн ашуун доценти жана 400дөн ашуун кандидаты, 400дөн ашуу жогорку квалификациялуу адистер жана окутуучулар, илимдин 17 эмгек сиңирген ишмери, ар түрдүү адистешкен россиялык жана эл аралык академиялардын, Россия илимдер академиясынын ондон ашык анык мүчөлөрү жана мүчө-корреспонденттери.

Окуу группаларынын орточо көлөмү:

Тил группалары-7 студенттен ашпайт

Гуманитардык сабактар боюнча лекциялар – 60 адамга чейин

Инфраструктурасы:

·        20-кылымдын башындагы 13 басылма жана документтерди, 700 миңден ашуун орус жана 50 чет тилдердеги томдуктарды камтыган И.Г. Тюллин атындагы илимий библиотека

·        Университеттин аймгындагы бир жатакананы кошкондо 4 жатакана

·        6 тилкелүү 25 метрлик бассейндүү спорт борбору

·        Маданий борбор

·        ММЭМИнин профессордук-окутуучулар жамаатынын жана студенттеринин саламаттыгы үчүн тейлөө кызматын көрсөткөн менчик поликлиника

·        Башкы корпустардагы жана жатаканалардагы 10 ашкана жана кафе

·        Китеп, гүл, белек дүкөндөрү жана дарыкана

·        Мультимедиа  жана интернет-борбору (башкы корпустун имаратындагы акысыз Wi-fi түйүнү)

·        Көп сандаган мультимедиа жана тил класстары

ММЭМИ университети расмий түрдө эң жогорку сандагы чет өлкөлүк мамлекеттик тилдерди окутуунун дүйнөлүк рекорддун койгон  ЖОЖ катарында “Гиннестин рекоррдор китеби” аркылуу таанылган.