ММЭМИнин артыкчылыгы

Россия ТИМ ММЭМИ –Университети Россиянын эл аралык мамилелер жана башка гуманитардык адистиктер жаатындагы белгилүү жана алдыңкы  билим берүү мекемеси болуп эсептелет. ММЭМИ төгөрөктүн төрт бурчунан келген студенттерди окутуу үчүн Россиянын эң ири саясий, экономикалык, интеллектуалдык жана маданий борбору болгон  Москва шаарында жайгашкан заманбап жана меймандостук орунун  ээлеп турат.

Азыркы учурда ММЭМИде дүйнө жүзүндөгү көп баскычтуу билим берүү системасында кабыл алынган  магистрдик даражаны алуу үчүн окутууну улантуу мүмкүнчүлүгү менен бакалаврды төрт жылдык даярдоого өтүү жүргүзүлгөн. ММЭМИдеги бардык адистиктер жана багыттарды даярдоо боюнча окутуу системасынын негизинде аны аткаруу  бардык студенттер үчүн жогорку билим жөнүндө диплом алуунун милдеттүү шарты болуп эсептелүүчү окуу планы жатат. Алар өзүнө эки чет тили жана университеттик билим берүүнүн негизин түзүүчү жалпы гуманитардык жана социалдык-экономикалык, жалпы математикалык жана табигый-илимий, жалпы кесиптик сабактарды, ошондой эле атайын сабактардын циклин камтыйт, аны окуунун жүрүшүндө студенттерди адистикке даярдоо жүргүзүлөт. Ушул өңдүү милдеттүү план жана аны аткаруу шартында студент факультативдик курстарды угуп, кошумча тилдерди үйрөнсө болот.

ММЭМИ-Университети Болон процессине- жалпы европалык билим берүү мейкиндигин түзүү боюнча  программага  толук катышууга аракет кылат. Бул ММЭМИ жана европалык алдыңкы университеттердин дипломдорун бири-бирине жароосуна, студенттерди жана окутуучуларды алмашуу мүмкүндүгүнө жол ачат.  Бааларды коюу ECTS талаптарына ылайык жүрүп, академиялык кредиттерди өз ара чегерүүнүн Европалык системасы ишетйт. Өнөктөш университеттер менен кош магистрдик программалардын катары иштейт, анын алкагында студент окуусун бүткөндө ММЭМИ дипломун жана өнөктөш -ЖОЖ дипломун алат.

ММЭМИ мыкты билим гана эмес бербестен, окуу процесси аяктагандан кийин дагы профессионалдык мамилелердин өнүгүшүнө уникалдуу мүмкүнчүлүк ачат.  ММЭМИнин  академиялык коомчулугу өзүн чет өлкөлүк студенттерге жылуу мамиленин жана жеткиликтүү коммуникация  үчүн ыңгайлуу социалдык чөйрө катары көрсөтө алат. Мындай чөйрөдө бүгүнкү күндүн студенттери эл аралык саясаттын, укуктун, бизнес жана жарандык коомдун келечектеги лидерлери менен таанышууга мүмкүндүк ала алышат. Университеттик достук көп учурларда социалдык статус менен кырдаалдын айырмачылыгына көз каранды болбостон өмүр бою аралыктан болсо дагы бекем колдоого алынып, уланат.

Окуудан сырткары ММЭМИнин студенттери ар кандай концерттерди, кечелерди, мелдештерди жана башка иш чараларды уюштуруп, катышып турушат. Ар кандай студенттик уюмдар студенттик турмуштун календарын кызыктуу окуялар менен кооздошот. ММЭМИнин дүйнөнүн чоң шаарларынын биринде жайгашкандыгын эске алсак студенттерге заманбап Россиянын көп түрдүү күч-кубатынан пайдаланууга ошондой эле маданий өсүш менен эс алуга кеңири мүмкүнчүлүктөрдү берет.