תולדות המכון הממלכתי המוסקבאי ליחסים בינלאומיים

המכון הממלכתי המוסקבאי ליחסים בינלאומיים הוקם ביום 14 באוקטובר 1944, כאשר מועצת הקומיסרים העממיים של ברה"מ הפכה את בית-הספר ליחסים בינלאומיים שהוקם מעט קודם לכן באוניברסיטה הממלכתית של מוסקווה לגוף עצמאי - המכון ליחסים בינלאומיים (IMO). הסטודנטים הראשונים שלו היו 200 חיילים לשעבר שצלחו מבחן אכזר של מלחמת העולם השנייה ועלו על דרך בנייתם של שלום בינלאומי ויציבות.

מלכתחילה עתידו של המכון היה להפוך למרכז ייחודי לחינוך ולמדעים. עד מהרה הוא הפך למוסד מוביל ברוסיה להכשרת דיפלומטים, ואילו אנשי האקדמיה של המכון תרמו תרומה גדולה לחקר היחסים הבינלאומיים, ללימודים אזוריים, למשפט הבינלאומי וליחסים בינלאומיים כלכליים. ממועד ייסודו של המכון מדענים מוכשרים עובדים בחוגים ובפקולטות שלו. כאן נתהוו אסכולות מדעיות, שממשיכות את מסורתם של מייסדי תחומים במדע הרוסי והעולמי. אנשי אקדמיה רבים עבדו כאן: י' ו' טרלה, ל' נ' איבנוב, ו' ג' טרוחנובסקי, נ' נ' אינוזמצב, י' פ' פרנצב ועוד.

בשנים הראשונות היו במכון שלוש פקולטות בלבד: ליחסים בינלאומיים, ליחסים בינלאומיים כלכליים ולמשפט הבינלאומי. סטודנטים זרים התחילו ללמוד במכון החל משנת 1946. מאז בין בוגרי המכון - אנשי עסקים מובילים, אליטה דיפלומטית, פוליטית וכלכלית של מדינות רבות, לרבות מספר שרי חוץ, ראשי ממשלה ונשיאים, ראשי ארגונים בינלאומיים.

בשנת 1954 נפתחה במכון המחלקה ללימודיים מזרחיים. הדבר אירע כתוצאה ממיזוג עם אחד המוסדות הותיקים ביותר של רוסיה להשכלה גבוהה - המכון ללימודי המזרח של מוסקווה, נעבר של מכללת לזרב, שהוקמה בשנת 1815. המכון ירש אף את ספריית לזרב המפורסמת, שלא היו שוות לה במוסקווה מבחינת הרכב הספרות המזרחנית.

בשנת 1958 המכון לסחר חוץ של המשרד לסחר חוץ של ברה"מ, שהוקם בשנת 1934 בלנינגרד, והועבר מאוחר יותר למוסקווה, התמזג עם המכון. כתוצאה מכך הורחבה באופן ניכר הפקולטה לכלכלה, התחזק הייעוד שלה להכשיר מומחים שתחום של סחר חוץ וכלכלת חוץ. בשנת 1969 הקומה הפקולטה לעיתונות בינלאומית.

בשנת 1991 נפתחה במכון הפקולטה למנהל ועסקים בינלאומיים, ובשנת 1998 הוקמה הפקולטה למדעי מדינה.

בשנת 1994 הוענק למכון מעמד של אוניברסיטה. באותה השנה בהחלטת ממשלת רוסיה הוטל על האוניברסיטה לקיים הכשרה של מומחים בתחום הממשל הממלכתי והעירוני מקרב אנשים בעלי השכלה מקצועית גבוהה, העובדים במוסדות הממשל הממלכתי. תוכניות הכשרה אלה מיושמות על-ידי יחידה חדשה של האוניברסיטה - המכון הבינלאומי למנהל.

בפברואר 2000 ביוזמתן של חברות נפט, גז ואנרגיה מן הגדולות ברוסיה הוקם במסגרת האוניברסיטה המכון הבינלאומי למדיניות אנרגיה ודיפלומטיה. מטרת הקמתו של המכון - הכשר כ"א לפיתוח שיתוף פעולה בינלאומי בתחום האנרגיה.

בשנת 2005 במהלך מפגש פסגה במוסקווה, הפדרציה הרוסית והאיחוד האירופי סיכמו שורה של פעולות משותפות לארגון תוכניות לימוד בנושא בעיות אירופה עבור עובדי מדינה רוסים ואירופאים. כתוצאה מכך, ביום 25 בספטמבר 2006 החל את עבודות במכון ללימודים אירופאי ליד המכון הממלכתי המוסקבאי ליחסים בינלאומיים (האוניברסיטה).

מדי שנה קולט המכון למעלה מאלף סטודנטים חדשים מכל קצוותיה של הפדרציה הרוסית ומלמעלה מ-60 מדינות בעולם. למעלה מ-35 אלף בוגרי המכון רוסים וזרים מתגאים ב- alma mater שלהם. יחידות של התאחדות בוגרי המכון פועלות במדינות רבות בעולם. בשנת 2007 הוקמה על בסיס המכון קרן חינוכית-ייעודית ראשונה של רוסיה - הקרן לפיתוח המכון הממלכתי המוסקבאי ליחסים בינלאומיים.