Επικοινωνία

Διεθνούς Συλλόγου Φοιτητών  (International Students Association)

http://vkontakte.ru/sovzem

http://www.facebook.com/group.php?gid=108869782470166

mail@sovzem.ru

MGIMO-University

Διεύθυνση

119454, Μόσχα, Βερναντσκιι προσπεκτ, d.76

Τηλέφωνα

Γραφείου (495) 434-00-89

Εισαγωγών (495) 434-92-71

Φαξ

(495) 434-90-66

Internet
www.mgimo.ru