კონტაქტები

International Students Association

http://vkontakte.ru/sovzem

http://www.facebook.com/group.php?gid=108869782470166

mail@sovzem.ru

მსუსუ

მისამართი
119454, მოსკოვი, ვერნადსკის პროსპექტი, 76
ტელეფონები
კანცელარია: (495) 434-00-89      
მისაღები კომისია: (495) 434-92-71      
ფაქსი
 (495) 434-90-66 

Internet
www.mgimo.ru