Zahraniční studenti a proslavení absolventi

V současné době se na MGIMO učí 800 studentů bakalářského, magisterského a postgraduálního studia, stážistů a posluchačů ze 64 zemí, kromě jiných z Jižní Koreje, Japonska, Číny, Turecka, Jordánska, Německa, Francie, USA, Řecka, Španělska, Portugalska či Izraele, ale i dalších států. Poměrně velké množství zahraničních studentů představují studenti ze států bývalého SSSR. Jejich počet k dnešnímu dni přesahuje 300 studentů.

Mezi absolventy MGIMO je možné najít prezidenty, premiéry, ministry zahraničních věcí Azerbarjdžánu, Arménie, Běloruska, Bulharska, Kazachstánu, Mongolska, Slovenska, Ukrajiny a dalších států.

--

Azerbajdžánský klub byl založen díky iniciativě azerbajdžánských studentů za přispění vedení MGIMO. Našimi cíly jsou informování studentů o nejdůležitějších událostech, vzájemné seznamování se studentů, poskytnutí informací o Azerbajdžánu a pomoc azerbajdžánským studentům při řešení jejich problémů. Ze známých azerbajdžánců, kteří završili studium na MGIMO, lze zmínit prezidenta Azerbajdžánu, Ilhamа Alijevа. Existuje rovněž Asociace absolventů MGIMO v Azerbajdžánu.

Arménské sdružení bylo založeno v listopadu 2003 na základě iniciativy skupiny studentů, kteří chtěli důstojným způsobem reprezentovat Arménii a arménskou kulturu v univerzitním životě. Dnes je arménské sdružení jedním z nejrychleji se rozvíjejících národních klubů, přičemž spolupracuje s Velvyslanectvím Republiky Arménie v Rusku a nabízí prostor pro dialog arménských studentů v Moskvě. Ze známých absolventů lze zmínit např. ministra zahraničních věcí Arménie Edvarda Nalbandjana či historika Sergo Mikojana. Rovněž existuje Asociace absolventů MGIMO v Arménii.

Běloruský národní spolek byl založen v dubnu 2008 díky iniciativě Georgije Plaščinského. Olgy Voronovičové a Olega Šakirova. Naše organizace stála za založením Kinofestivalu MGIMO věnovaného památce obětem druhé světové války. Kromě toho organizovala výstavu fotografií Artura Klinova a pozvala na vystoupení folkovou skupinu Testamentum Terrae či hráče na dudy Denise Suchého. Z význačných absolventů můžeme zmínit ministra zahraničních věcí Sergeje Martynova nebo ředitele administrativy Parku vysokých technologií Valerije Cepkalo.

Bulharský národní spolek vznikl v roce 2008 díky úsilí vynaloženému Valentinou Božičkovou. Často se setkáváme o víkendech a organizujeme pikniky, případně jedeme na bulharské velvyslanectví, kde společně večeříme, posloucháme národní muziku a rovněž se věnujeme tancům. Naši chlapci a děvčata jsou bystří, starostliví a odpovědní. MGIMO pro bulharské studenty představuje skutečnou „líheň pracovníků na řídících pozicích“ – vždyť MGIMO absolvoval bývalý prezident Petr Mladenov, premiéři Andrej Lukanov a Žan Viděnov, ministři zahraničních věcí Ljuben Gocev a Bojko Dimistrov. V Bulharsku působí Asociace absolventů MGIMO.

Vietnamský klub byl založen Nguyen Ty Dykom ještě v roce 2005 a v roce 2010 byl s pomocí úsilí Anny Gabdievé a Nguyena Vet Lina klub reorganizován. Organizujeme Dny vietnamské kultury, oslavy Vietnamského Nového roku, rauty a jarmarky vietnamských suvenýrů, stejně jako fotovýstavu o Vietnamu. Věříme, že se díky naší činnosti lidé dozví více o Vietnamu!

 Na podzim roku 2009 se řečtí studenti MGIMO rozhodli vytvořit řecké sdružení. Našim hlavním cílem je rozvoj vzájemného dialogu napříč kulturami a prezentace Řecka v MGIMO a v Rusku. Našim hlavním přínosem k dnešnímu dni je sbírka prostředků na vytvoření památníku uctívajícího řecké oběti represí ve městě Magadan. Kromě toho se aktivně účastníme společenských akcích pořádaných Asociací, kromě jiných Dne mezinárodní kuchyně či Poháru spolků MGIMO v malé kopané.

Gruzínský klub byl založen v roce 2004 Irakliem Mezurnišvilim. Od té doby uspořádali členové klubu několik desítek společenských akcí různého zaměření (konference, kulaté stoly, dobročinné akce). Hlavním principem nášich akcí  je aktuálnost. Dále se snažíme seznámit naše drahé přátele s historií, kulturou a tradicemi gruzínského národu. Mezi gruzínskými absolventy MGIMO lze nalézt ministra zahraničních věcí Gruzie Grigola Vašadzeho či výkonného ředitele X5 Retail Group Jurije Kobaladzeho, stejnějako žurnalistu Melora Sturua.

Korejský klub MGIMO byl založen v roce 1991. Klub se zabývá záležitostmi spojenými se studiem a společenským životem korejských studentů na MGIMO. Vždy se snažíme a jsme připraveni udělat všechno možné pro naše krajany a pro rozvoj naší oblíbené Univerzity. Stále se účastníme společenských akcí Asociace: Dne mezinárodní kuchyně, Koncertu národností, studentských Olympijských her.

Čínský národní spolek vznikl díky Lju Czin Chenovi v roce 2006, aby pomáhal jak čínským studentům, tak ruským sinologům. Aktivně jsme se účastnili organizace prvních Olympijských her MGIMO pro zahraniční studenty, které byly sladěné s Olympijskými hrami v Pekingu v roce 2008. V Číně existuje Asociace absolventů MGIMO.

Klub kazašských studentů, založený v roce 1999, je největším národním sdružením na půdě MGIMO – sdružuje více než 100 studentů. Na jaře a na podzim tradičně vyjíždímě na piknik a v březnu společně s kolegy z Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Azerbajdžánu, Uzbekistánu a Tatarstánu oslavujeme Nourúz. Máme velmi dobré vztahy s Kazachy z dalších moskevských vysokých škol, s nimiž hrajeme fotbal, šachy a soupeříme v národním kazašském zápase. To všechno nás velmi sbližuje a dělá náš život pestřejším – jsme doslova jedna velká rodina.  Z našich známých absolventů lze zmínit např. ministra zahraničních věcí Kasymžomarta Tokajeva, předsedu Národní banky Grigorije Marčenko či politika Gani Kasymova.

Klub kultury ruských národností byl založen v roce 2008 a nyní zahrnuje Burjatský, Kalmycký, Tatarský, Osetinský, Čuvašský a Udmurtský klub. Klub kultury ruských národností se pravidelně účastní společenských akcí pořádaných Asociací, mezi něž patří např. Den mezinárodní kuchyně a Koncert národností. Kromě toho  každoročně pořádá festival „Mnohonárodní Rusko“  a rovněž organizuje společenské akce vzdělávacího a kulturního charakteru.

Kyrgyzský klub byl založen v květnu roku 2006 s cílem stmelení studentů z různých zemí. Každoročně se účastníme oslav Nourúzu a stejně tak seznamujeme studenty na MGIMO s kyrgyzskou kulturou, tradicemi a národními zvyklostmi. V září klub přijímá nové studenty a posléze jim pomáhá s poskytnutím místností na kolejích, s orientací ve městě a na Univerzitě. Trvale spolupracujeme s organizacemi Žaš-Tolkun, Ar-Namys a s Fondem přátelství.

Lotyšský národní spolek byl založen v průběhu summitu evropských národních spolků, který se odehrál 7. Listopadu 2008. Pravidelně se účastníme společenských akcí pořádaných Asociací a rovněž pořádáme vlastní společenské akce: např. oslavu Dne nezávislosti Lotyšska. Naši hoši výborně hrají basketbal za náš vlastní tým! Mezi našimi krajany, kteří absolvovali MGIMO, lze nalézt např. Igora Nazarova, člena Výboru akcionářů společnosti  Latvijas Gāze, či Peterse Krišjanise, bývalého ministra komunikací a spolupředsedu rusko-lotyšské mezivládní komise.

Klub přátel Francie byl založen na jaře 2008 Michelem Bessonem, Michelem Forgetem a Georgijem Chaliulliným. Usilujeme o spojení všech francouzů, kteří se učí na MGIMO nebo se zde nachází na stáži. Rovněž usilujeme o spolupráci s francouzským lyceem A. Dumase v Moskvě. Ve Francii existuje Asociace absolventů MGIMO.

20 let po rozpadu Sovětského svazu se němečtí studenti rozhodli znovuzaložit německou organizaci na půdě MGIMO. V roce 2007 tedy bylo založeno Sdružení německých studentů, jehož předseda, Jurij Koffner se významně zasloužil o rozvoj Asociace. Naše organizace spojuje nejen krajany, ale všechny, jež zajímá německá kultura, jazyk, historie a politika. Kromě toho největší zahraniční asociací absolventů MGIMO je právě ta německá.  Mezi našimi absolventy lze nalézt význačné diplomaty a úřední osoby, Michaela Charmsa, předsedu vedení rusko-německé zahraničněobchodní komory v Moskvě, nevyjímaje.

Polský klub zahájil svoji činnost v roce 2008. V průběhu svého působení  jsme organizovali kulaté stoly, filmová promítání, setkání se známými lidmi, účastnili jsme se Summitu evropských národních spolků a pořádali jsme konferenci „Smolensk-Grodno-Minsk- Białystok“ či rovněž smuteční událost při příležitosti KatyňskéTragédie. V Polsku existuje Asociace absolventů MGIMO a na polském Ministerstvu zahraničních věcí pracuje 300-400 lidí, jež absolvovali MGIMO. Mezi nimi i Piotr Switalski (od roku 2005 stálý představitel Polska v Radě Evropy), Roman Kowalski a Zenon Kuchciak.

Srbský národní spolek byl založen Dušicí Džuriž  roce 2008. Účastníme se sportovních a kulturních akcí pořádaných na Univeritě a snažíme se ostatním předat lásku k našemu milému Srbsku. Zároveň aktivně spolupracujeme s Velvyslanectvím Srbska v Rusku.

Slovenský nýrodní spolek započal s aktivní prací v letech 2007-2008. Naši přátelé a známí často přijíždí na letní či zimní prázdniny k nám na Slovensko a my pro ně organizujeme exkurze. Zároveň ale usilujeme o to, aby naše účast ve společenském životě na MGIMO byla účastí bezprostřední. Existuje Asociace absolventů MGIMO jak na Slovensku, tak v Česku (Klub „Praha“). Jedněmi z nejznámějších absolventů MGIMO jsou ministři zahraničních věcí Slovenské republiky Miroslav Lajčák a Ján Kubiš. 

Unie afgánských studentů byla založena v roce 2009 Sohrabem Gajratem a Faridem Hogianim, aby se o naší zemi a její kultuře dozvědělo co možná nejvíce lidí. Často disktujeme, organizujeme koncerty, účastníme se kulatých stolů a stejně tak společně sportujeme a představujeme naši zemi na Obecných shromážděních Asociace.

Unie izraelských studentů (židovský klub) byla založena 14. Dubna 2008 Davidem Pelegem. Židovský klub byl v průběhu let 2009-2010 přiznán nejaktivnějším nrodním sdružením. Setkání klubu se účastnil i Mimořádný a Zplnomocněný Velvyslanec státu Izraele v RF Anna Azari a Dorit Golender, hlavní rabín v Rusku či prezident Institutu Blízého Východu RF, Jevgenij Satanovskij. Každoročně oslavujeme Chanuku, Purim, Pesach a další židovské svátky, čímž sdružujeme studenty z více než 11 zemí.

Unie  moldavských studentů aktivně spolupracuje s Velvyslanectvím Republiky Moldávie v Rusku. Jsme iniciátorem organizace každoročního Týdne SNS v MGIMO a stejně tak pořádáme dny moldavské kultury a debaty na aktuální politická témata.  K dnešnímu dni lze jako jednoho z nejproslulejších kandidátů zmínit Iurie Leancă, který působil jako vicepremiér a jako ministr zahraničních věcí Moldávie.

Unie mongolských studentů má dlouhou tradici vzhledem k tomu, že mongolští studenti byli prvními zahraničními studenty na MGIMO a od roku 1946 stále přijíždí na Univerzitu, aby získali kvalitní vzdělání. Náš národní spolek se snaží pomáhat našim krajanům, přátelit se a rozvíjet spolupráci mezi mongolskými a ruskými studenty. Mongolští studenti se často společně účastní basketbalových a fotbalových utkání. V mongolsku funguje Asociace absolventů MGIMO a z proslulých absolventů lze zmínit např. premiéra Mongolska Sükhbaataryna Batbolda, ministra školství Yondona Otgonbayara či ministra energetiky Dashzevegiina Zorigta.

Tádžický národní spolek sjednocuje Tádžiky ze všech koutů Tádžikistánů, kteří vždy usilují o účast ve všech společenských akcích, které se pořádají na půdě naší Univerzity. Naši studenti mají velmi silné sportovní družstvo – podle výsledků druhých studentských Olympijských her MGIMO je jedním z tří nejsilnějších družstev.

Turecké sdružení bylo založeno díky snaze Melisy Murat a svou činnost zahájilo 20. prosince za přítomnosti Mimořádného a Zplnomocněného Velvyslance Turecké Republiky v RF Aydina Adnana Sezgina. Základním cílem sdružení je zlepšování rusko-turecké spolupráce, mimo jiné na studentské úrovni. Aktivní členové Sdružení pomáhali s obsluhou delegace premiéra Turecka Recepa Tayyipa Erdoğana v průběhu jeho návštěvy Univerzity MGIMO. Usilujeme o důstojné představení naší rodné Turecké republiky.

Uzbecký klub byl založen Mardonem Anvarovým v roce 2006. Jeho činnost je zaměřena na rozvoj vztahů a posílení přátelských vtahů mezi Uzbekistánem a dalšími zeměmi. Za přispění Asociace Klub organizuje naučné, kulturní a sportovní akce. Jedním z nejznámějších uzbeckých absolventů MGIMO je ruský miliardář Ališer Usmanov, stejně jako tiskový mluvčí Prezidenta Uzbekistánské republiky Ulugbek Hasanov.

Ukrajinský národní spolek byl založen v květnu 2008 na základě iniciativy Stanislava Grošova, Stanislava Šikalova a Eldara Nadirašvili. Členy ukrajinského národního spolku jsou jak Ukrajinci, tak i lidé s ukrajinskými kořeny a ti, jež zajímá ukrajinský jazyk bohatá kultura. Jsme hrdi na to, že jsme členy Asociace a že můžeme představovat naši zemi v co nejlepším možném světle. Mezi našimi proslavenými absolventy lze nalézt např. ministra zahraničních věcí Ukrajiny Konstantina Griščenko.

Chorvatský klub byl založen v roce 2010 na popud Marka Puchariče a při příležitosti oficiálního zahájení jeho činnosti, jemuž předsedal Ivan Žak,  byl 28. dubna 2010 přítomen velvyslanec Chorvatska v Rusku Nebojša Kocharovič. Snažíme se setkávat se každý týden v univerzitě či v kavárně – na takovýchto setkáních probíráme politiku, ekonomii a poslední zprávy z naší země. Jsme připraveni udělat více pro rozvoj chorvatsko-ruských vztahů. Vždyť každý člověk je velvyslancem své strany ve světě!

Český klub vznikl díky úsilí Evy Prokopové a Šárky Přibylové v roce 2008. V dnešní době nás zde není mnoho, ale v dobách Sovětského svazu se na MGIMO učili desítky lidí z naší země. Spolek dává možnost zastupovat na univerzitě zájmy zahraničních studentů. Oázou klidu je pro Čechy v Moskvě Český dům při Velvyslanectví České republiky, kde si může odpočinout každý zájemce. Z našich známých absolventů lze zmínit např. Eurokomisaře zodpovědného za rozšiřování EU a politiku sousedství Štefana Füleho či někdejšího ministra zahraničních věcí Jana Kohouta. V Česku působí místní Asociace absolventů MGIMO (Klub „Praha“).

Slavnostní založení Estonského klubu proběhlo 16. listopadu 2010 za přítomnosti Mimořádného a Zplnomocněného Velvyslance Estonské republiky v Ruské Federaci  Simmu Tiika. Estonský klub pořádá promítání estonských filmů, setkání s význačnými lidmi a také propaguje estonskou kulturu a ekonomiku.

Barentsovo Euro-Arktické Sdružení bylo založeno ke konci roku 2010 díky snaze Marie Šaporevé, která se rozhodla sjednotit studenty pocházející z oblastí sousedících s Barentsovým mořem. Členy klubu jsou jak ti, kteří  se zajímají o historii, kulturu a politiku severních regionů Ruska, tak i představitelé Finska, Norska, Švédska a dalších severských zemí.