Rektor MGIMO

Torkunov Anatolij Vasiljevič

Rektor Univerzity MGIMO od roku 1992
Akademik Ruské akademie věd

Narodil se v Moskvě 26. srpna 1950

V roce 1972 dokončil fakultu Mezinárodních vztahů MGIMO

Od roku 1972 byl studentem postgraduálního studia na MGIMO na Katedře historie a kultury zemí Azie a Afriky

V roce 1974 byl jmenován pomocníkem rektora MGIMO

V letech 1977-1983 působil jako starší učitel, docent Katedry historie a kultury zemí Afriky a Asie, děkan pro práci se zahraničními studenty, prorektor pro mezinárodní kontakty

V roce 1979 obdržel A.V. Torkunov vědeckou hodnost docenta

V letech 1983-1986 působil v diplomacii – druhým, a posléze prvním tajemníkem Velvyslanectví SSSR ve Washingtonu

V roce 1986 byl zvolen děkanem Fakulty Mezinárodních vztahů MGIMO

V roce 1989 byl jmenován prvním prorektorem MGIMO

V roce 1991 byl A.V. Torkunov vyznamenám vědeckým titulem profesora

V roce 1992 byl na obecném shromáždění kolektivu institutu zvolen rektorem MGIMO; v letech 1997, 2002 a 2007 byl znovuzvolen na tuto funkci

V roce 1993 obdržel A.V. Torkunov titul Mimořádného a Zplnomocněného Velvyslance

Od roku 1994 je předsedou vědecko-metodologického sdružení (UMO) vysokých škol Ruské Federace pro vzdělání v oblasti mezinárodních vztahů

V 1995 obhájil disertační práci k získání vědeckého titula doktora politických věd

Od roku 1997 je členem Kolegia Ministerstva zahraničních věcí Ruska

Od roku 1999 je prezidentem Ruské asociace mezinárodních studijí (RAMI)

Od roku 2003 byl zvolen členem-přispivatelem Ruské akademie věd

Od  roku 2006 byl jmenován členem Prezidia Rady Prezidenta Ruské Federace pro vědu, technologie a vzdělání

Od roku 2007 je spolupředsedou Ruské-Polské skupiny pro složité otázky

V květnu 2008 byl zvolen akademikem Ruské akademie věd

Od roku 2008 působí jako hlavní redaktor vědeckého časopisu „Věstník Univerzity MGIMO“

Od řijna 2010 je zástupcem akademika-sekretáře Oddělení globálních problémů a mezinárodních vztahů Ruské akademie věd

A.V. Torkunov je rovněž předsedou Ruské asociace za podporu OSN, členem Vědecké rady při Radě bezpečnosti RF, členem veřejné rady při Federální bezpečnostní službě Ruska (FSB).

Zároveň je A.V. Torkunov čestným doktorem řady zahraničních univerzit, je členem redakčních kolegií a rad časopisů „Světová ekonomika a mezinárodní vztahy“, „Mezinárodní život“, „Rusko v globální politice“, „Právo a řízení“, „Moskevský časopis mezinárodního práva“.

Byl vyznamenán řádem Přátelství, Čestným řádem, řádem „Za zásluhy vlasti“ třetí a čtvrté třídy, řádem Sergeje Radoněžského druhé a třetí třídy. Je držitelem státních vyznamenání Francie, Polska, Republiky Korea, Mongolska, Bulharska, Kyrgyzstánu, Běloruska, mezi nimi: Kapitán s hvězdou řádu Zásluh před Polskou republikou (Polsko, 4. října 2010), Řád Střední Kříž (Maďarsko, květen 2010), Řád Přátelství druhé třídy (Kazachstán, 2006), Důstojník řádu Akademických palem (Francie, 2005).