Historie MGIMO

Moskevský státní institut mezinárodních vztahů byl založen 14. října 1944, když Školu mezinárodních vztahů Moskevské státní univerzity Sovět národních komisařů SSSR předělal na nezávislý Institut mezinárodních vztahů (IMO). Jeho prvními studenty bylo 200 veteránů, kteří si prošli těžkou zkouškou v podobě druhé světové války a kteří se chopili budování mezinárodního mír a stability.

Od samého počátku bylo MGIMO předurčeno stát se jedinečným naučným a vzdělávacím centrem. Rychle se stalo předním zařízením v Rusku, pokud jde o přípravu diplomatů, a akademici MGIMO se zasloužili o rozvoj studia mezinárodních vztahů, teritoriálních studií, mezinárodního práva a mezinárodních ekonomických vztahů. Již okamžikem vytvoření na MGIMO a na jeho katedrách pracovali talentovaní vědci. Zde byly zformovány mnohé vědecké školy, které pokračují v tradici zakladatelů vědeckých oborů v ruské a světové vědě. Po mhoho let zde pracovali akademici jako např. J.V. Tarle, L.N. Ivanov, V.G. Truchanovskij, N.N. Inozemcev, J.P. Francev a další.

V průběhu prvních let existovaly na MGIMO tři fakulty: mezinárodních vztahů,mezinárodních ekonomických vztahů a mezinárodního práva. Zahraniční studenti se v MGIMO začali učit v roce 1946. Od té doby lze mezi absolventy MGIMO nalézt přední byznysmeny, stejně jako diplomatickou, politickou a ekonomickou elitu mnohých zemí, včetně několika ministrů zahraničních věcí, premiérů a prezidentů, hlav mezinárodních organizací.

V roce 1954 bylo v MGIMO založeno východní oddělení. K tomu došlo po sloučení s jednou z nejstarších ruských vysokých škol, s Moskevským institutem  orientalistiky, pokračovatelem Lazarevského učiliště, založeného rou 1815. K MGIMO byla přidružena i znamenitá Lazarevská knihovna, které se žádná jiná nemohla vyrovnat v sestavě orientalistické literatury v Moskvě.

Roku 1958 byl ke MGIMO přičleněn Institut zahraničního obchodu SSSR založený v roce 1934 v Leningradě a následně přemístěný do Moskvy. To mělo za důsledek zásadní rozšíření ekonomické fakulty a byla posílena jeho orientace na přípravu specialistů na zahraniční obchod a zahraničněobchodní činnost. V roce 1969 byla založena fakulta Mezinárdní žurnalistiky.

Fakulta Mezinárodního byznysu a obchodní administrace zahájila svou činnost v Institutu v roce 1991 a v roce 1998 byla založena Fakulta Politologie.

Počínaje rokem 1994 patří Institutu status Univerzity. V témže roce byla na základě rozhodnutí Vlády Ruska Univerzita pověřena přípravou specialistů v oblasti státní a obecní správy z lidí, kteří již měli odborné vysokoškolské vzdělání a pracovali v orgánech státní správy. Tyto přípravné proramy jsou realizovány pomocí nově vytvořeného univerzitního úseku – Mezinárodním institutem řízení.

V únoru roku 2000 byl na základě iniciativy největších ropných, plynových a energetických společností Ruska v rámci MGIMO založen Mezinárodní institut  energetické politiky a diplomacie. Institut byl založen s cílem přípravy personálu pro rozvoj mezinárodní energetické spolupráce.

V roce 2005 se v Moskvě Ruská Federace dohodla s Evropskou Unií o společných krocích při organizaci studijních plánů pro ruské i evropské státní zaměstnance, týkajících se evropské problematiky. V důsledku byl 25. září 2006 založen Evropský studijní institut při MGIMO (Univerzita).

MGIMO každoročně přijímá více než tisíc nových studentů ze všech koutů Ruské Federace a  víe než 60 zemí světa. Více než 35 000 ruských a zahraničních absolventů MGIMO se může hrdit svou alma mater. Místní úseky Asociace absolventů jsou aktivní v mnohých zemích světa. V roce 2007 byl při MGIMO vytvořen první vzdělávací nadační fond (endownment fund) v Rusku – Fond rozvoje MGIMO.